KNMP 2018-06-05T10:54:17+00:00

Koninklijke Nederlandse Maatshappij ter bevordering van de Pharmacie – KNMP

Als overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers behartigt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. De KNMP is opgericht in 1842. De hoofdtaken van de KNMP zijn:

  • apothekers faciliteren bij hun beroepsuitoefening en bedrijfsvoering
  • helpen de kwaliteit binnen de apotheekpraktijk te waarborgen.

Hiertoe formuleert zij een up-to-date visie op de beroepsuitoefening, zet zich in voorgoede farmaceutische patiëntenzorg en geneesmiddelenvoorziening en bevordert de wetenschappelijke uitoefening van farmacie in Nederland.

Kwaliteit

Zeker voor pas afgestudeerde apothekers is goed te weten dat de KNMP een belangrijke rol speelt bij de borging van de kwaliteit van de dienstverlening van de apotheker. Concreet gebeurt dit door onder andere intensieve bemoeienis met de opleiding in het kader van de registratiefase. Maar ook in het traject naar de erkenning van het specialisme openbare farmacie en de invulling van de bijbehorende opleiding draagt de KNMP haar steentje bij. Hiervoor onderhoudt de KNMP goede contacten met de universiteiten. Als resultaat hiervan kan de vooropleiding afgestemd worden op de wensen en eisen vanuit het veld.

Kortom, voor alle apothekers, jonge of aankomende apothekers is de KNMP dé vereniging die essentieel is bij invulling en uitvoering van het beroep. Wanneer je invloed wilt uitoefenen op je eigen toekomst, kun je daar aan bijdragen door een actieve rol binnen de KNMP te spelen en je stem te laten horen. Meld je daarom aan als lid van de KNMP; de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Voor een overzicht van alle leden van het KNMP Hoofdbestuur klik hier.

Voor contact met de KNMP kan je mailen naar: communicatie@knmp.nl