VJA 2018-06-05T10:56:42+00:00

Vereniging van Jonge Apothekers – VJA

De VJA is opgericht in 1995, toen de KNMP de registratiefase voor beginnende openbare apothekers verplicht stelde. De registratieregeling vraagt om voortdurende evaluatie en bijsturing, iets waarvoor de VJA zich vanaf haar oprichting inzet. Je kunt tot vijf jaar na de registratiefase lid zijn van de VJA. De algemene doelstelling van de VJA is het behartigen van de belangen van de jonge apothekers, zoals het inspelen op problemen en kwesties waar voornamelijk beginnende openbare apothekers tegenaan lopen. Mocht je daar vragen over hebben, dan horen wij dat graag. Zo houden wij de vinger aan de pols bij wat er zoal speelt en kunnen wij waar mogelijk helpen om te zoeken naar een oplossing. De VJA kan een schakel zijn tussen jou als pas afgestudeerde jonge apotheker en de overheid, farmaceutische instellingen en het bedrijfsleven. We fungeren graag als stem voor de jonge apothekers en daarom is het van belang dat er contact is tussen het bestuur van de vereniging en haar leden.

Vier maal per jaar verschijnt De Jonge Apotheker magazine. De inhoud hiervan, samen met andere nuttige informatie, is ook te vinden op onze internetsite www.vja.nu. Niet alleen op de Algemene Leden Vergadering (omstreeks maart) is er rechtstreeks contact met onze leden, maar ook op onze jaarlijkse roadshows in het land wordt er samen met onze leden over ons beleid gediscussieerd. Uiteraard kun je ons altijd schrijven of e-mailen via info@vja.nu.

De VJA organiseert diverse gezellige en nuttige bijeenkomsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de jaarlijks terugkerende Voorjaarsdag, Patiëntendag, Maatschappelijke Dag, Belastingaangiftenavond, VJA-K.N.P.S.V. Golfdag en verschillende geaccrediteerde cursussen. Ook is er per regio een regiocoördinator voor regionaal contact. Meer informatie over de regio’s is te vinden op onze site www.vja.nu.

De VJA werkt ook nauw samen met de Vereniging van Apothekers in opleiding tot Ziekenhuisapotheker (VAZA) en de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH). Zo worden er zowel op regionaal als op landelijk niveau regelmatig activiteiten georganiseerd.

De VJA spant zich in om jou als jonge pas afgestudeerde openbare apotheker bij te staan. Omdat ook de leden van het bestuur een volledige baan hebben, zijn wij mede afhankelijk van inzet van onze leden. Jouw interesse om hierbij betrokken te worden kun je kenbaar maken aan het bestuur. Er is altijd een mogelijkheid om actief te zijn in een of meer commissies die de VJA rijk is.
We hopen je daarom te kunnen begroeten als actief lid (student-lid kan ook als masterstudent) van onze vereniging om onze activiteiten op zo groot mogelijke schaal te laten plaatsvinden en een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de jonge apotheker.

Voor vragen of contact met de VJA kan je mailen naar: info@vja.nu

Het bestuur v.l.n.r.

Voorzitter: Nikita Chouhan

Secretaris: Joeri Arkink

Penningmeester: Iris Zuydgeest

Communicatie: Yvette Nusse

Organisatie: Cleo Chung

Specialisme: Marleen van Brussel

Politieke en maatschappelijke zaken: Cindy Hoonhout