NIA 2018-06-05T11:07:38+00:00

Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers – NIA

De Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), opgericht 16 april 1955, is een beroepsvereniging van apothekers die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie, farmaceutische groot-handel of hiermee gelieerde bedrijven. De NIA stelt zich ten doel de belangen van haar leden te behartigenen als zodanigde bevordering van de industriële farmacie in al haar facetten. De NIA onderhoudt contacten met internationale organisaties zoals de FIP (Federation International Pharmaceutique) en de EIPG (European Industrial Pharmacy Group).

Voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.industrieapothekers.com.

Wat is STIP?

STIP staat voor Startende en Talentvolle Industriële Pharmaceuten. STIP is een nieuwe sectie van de NIA, de Nederlandse vereniging voor Industrie Apothekers.

STIP netwerk is door twee jonge apothekers gerealiseerd met als doel startende farmaceuten (0-5 jaar werkervaring in de pharmaceutische industrie) te verenigen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Daarnaast wil STIP studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen een platform bieden om het faramaceuten in de industrie in contact te komen. Op deze manier kunnen studenten kennisnemen van het werk als farmaceut in de industrie.

Kortom, een dynamische, talentvolle en energieke groep!

Zie jij jezelf als toekomstig farmaceut in de industrie? Of lijkt het je interessant en wil je meer te weten komen?

Sluit je bij ons aan! http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4838352&trk=anet_ug_hm

Het bestuur van de NIA bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mirena Nouwen

Secretaris: Ton Steen

Penningmeester: Marcella Brouwer-Davidis

Bestuurslid: Klaas Riepma

Bestuurslid: Gertjan Horsthuis

Bestuurslid: Jasper Lodder

Bestuurslid: Irene Goertz-Berson