NVKFB 2018-06-05T11:06:29+00:00

Dutch Society for Clinical Pharmacology & Biopharmacy Mission

Het doel van de NVKFB is het stimuleren van onderwijs, onderzoek en het werken in de klinische farmacologie en biofarmacie volgens wetenschappelijke en ethische standaarden en samenwerking binnen het werkveld te bevorderen. Klinische farmacologen houden zich in de breedste zin bezig met onderzoek en de therapeutische toepassing van geneesmiddelen bij het behandelen van patiënten. Daarbij zijn klinisch farmacologen betrokken bij geneesmiddelenonderzoek in gezonde vrijwilligers, vooral op het gebied van farmacokinetiek en farmacodynamiek.

De leden van de NVKFB bestaan uit specialisten interne geneeskunde, ziekenhuisapothekers en andere professionals met een (bio)medische wetenschappelijke opleiding. Ook bieden ze een speciaal studentlidmaatschap. Als studentlid mag je deelnemen aan de verschillende activiteiten van de NVKFB. De grootste activiteit is de Voorjaarsbijeenkomst die jaarlijks, zoals de naam al zegt, in het voorjaar plaatsvindt. Verder houdt de NVKFB een database bij met proefschriften, http://nvkfb.science.uu.nl/proefschrift.

Verder vertegenwoordigt de NVKFB de Nederlandse klinische farmacologen bij de European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), die jaarlijks een Europees congres organiseert.

Kijk voor meer informatie op de website van de NVKFB.