Home/Commissies/Internationale Commissie
Internationale Commissie 2017-04-26T15:18:46+00:00

Internationale Commissie

Ben Alblas
Voorzitter

Leanne Ambrosio
Secretaris

Shahrazad Haddad
Penningmeester

Jelle Stoelinga
Commissaris

Kim Wolff
Commissaris

Nahren Gorges
Commissaris

Jop Engel
Commissaris

Waerde leden der K.N.P.S.V., geachte lezer,

Bij de K.N.P.S.V. staat internationaliteit hoog in het vaandel. Dit is natuurlijk niet voor niets; het contact leggen met collega’s en het opdoen van ervaringen in het buitenland is erg nuttig voor de toekomst en tegelijkertijd erg leuk!

Om hieraan bij te dragen, verzorgt de Internationale Commissie internationale lezingen en een grootse uitwisseling die aan het eind van het jaar plaatsvindt: de TWIN.

Per stad (Groningen, Leiden en Utrecht) zal één internationale lezing georganiseerd worden in het begin van volgend studiejaar (2016-2017), welke of tijdens de lunch ofwel in de avond plaats zal vinden. Gedurende deze lezingen zullen verschillende sprekers vertellen over de mogelijkheden die er, op internationaal niveau via de K.N.P.S.V., zijn voor ons studenten (bio-) farmacie.

De voornaamste taak van de Internationale Commissie is het organiseren en verzorgen van de TWIN. De TWIN is een uitwisseling tussen twee farmaceutische studentenverenigingen binnen Europa. Deze vindt gespreid plaats over twee weekenden, waarvan één in het buitenland en één in Nederland; dit jaar in Utrecht. Tijdens deze weekenden zullen er educatieve lezingen worden gegeven en zullen er ook genoeg activiteiten op het sociale programma staan. De buitenlandse locatie van de TWIN zal, zoals gebruikelijk is, tijdens het jaarlijkse congres onthuld worden; een reden te meer om naar het congres te komen!

Al deze activiteiten organiseren wij gezamenlijk met de volgende mensen: Leanne Ambrosio, Shahrazad Haddad, Kim Wolff, Nahren Gorges, Patrick Jongeleen en ondergetekende.

Wij kijken uit naar een educatief, gezellig en vooral enerverend jaar.

Hopende jullie op een van onze activiteiten te mogen begroeten.

Namens de internationale commissie,

Ben Alblas
h.t. voorzitter Internationale Commissie 2016 – 2017

mailadres: ic@knpsv.nl