EPSA 2018-05-21T15:57:41+00:00

EPSA

European Pharmaceutical Students’ Association – EPSA

EPSA is de Europese overkoepelende organisatie van farmaceutische studentenverenigingen. Als lid van de K.N.P.S.V. kun je bij de EPSA actief worden op Europees niveau, bijvoorbeeld door lid te worden van een van de Departments. Je kunt ook meehelpen om in Nederland een project te implementeren dat in verschillende Europese landen wordt uitgevoerd.
Hiernaast kun je deelnemen aan verschillende activiteiten van EPSA, namelijk het EPSA Annual Congress in april, de Autumn Assembly in oktober, EPSA Summer University in de zomer en het TWIN-programma (een uitwisselingsproject voor groepen).
Via EPSA kun je in contact komen met studenten farmacie of farmaceutische wetenschappen uit heel Europa. Je kunt te weten komen hoe de studie in andere landen is georganiseerd en studenten leren kennen voor als je bijvoorbeeld voor je studie een tijdje naar een ander Europees land gaat.
Meer informatie over EPSA vind je hieronder. Je kunt ook een kijkje nemen op de EPSA-website: www.epsa-online.org.

EPSA
De ‘European Pharmaceutical Students’ Association’, EPSA, is opgericht in 1978 als een Europese subcommissie van de ‘International Pharmaceutical Students’ Federation’, IPSF. EPSA werd in 1982 officieel onafhankelijk van IPSF en geregistreerd in het Tribunal d’Illkirch, Strasbourg – Frankrijk.
EPSA vertegenwoordigt 43 farmacie verenigingen in 35 Europese landen en ruim 160.000 leden. Het doel van EPSA is: “to develop the interest and opinions of European pharmacy students and to encourage contact and cooperation between them.”

K.N.P.S.V. leden kunnen op verschillende manieren actief worden binnen EPSA, namelijk door plaats te nemen in een van de departments en participeren aan een van de congressen.

Departments

EPSA heeft verschillende departmenten die projecten en/of campagnes bedenken en uitvoeren. De vier departementen waarin je actief kan worden zijn;
– Social Services and Public Health
– Education and Proffesional Affairs
– Science
– Training

Voor meer vragen over de departements of actief worden binnen de departments, kun je mailen naar algemenezaken@knpsv.nl.

EPSA activiteiten
Gedurende het jaar vinden verschillende activiteiten van de EPSA plaats. Hieronder worden de belangrijkste activiteiten beschreven.

Annual Congress
Het mooiste en grootste evenement van EPSA is het Annual Congress (AC). Dit zesdaagse congres wordt elk jaar in april georganiseerd door een ander Europees land. Op het congres wordt het reilen en zeilen van de EPSA besproken op de General Assembly (GA), de algemene vergadering van EPSA. Elk EPSA land wordt in de GA vertegenwoordigd door twee ‘official delegates’. Tijdens de GAs wordt het bestuur van EPSA verkozen en vindt de bestuurswissel plaats.
Tijdens het congres worden diverse trainingen en workshops en verschillende sociale en culturele activiteiten georganiseerd. Elk jaar wordt het congres afgesloten met een spetterend gala. Het congres is een erg leuke manier om in contact te komen met verschillende Europese farmacie studenten!

Autumn Assembly
In de herfst vindt de een na grootste activiteit van EPSA plaats, namelijk de Autumn Assembly. Dit congres is op dezelfde wijze opgebouwd als het AC, alleen is dit een vijfdaags congres. Tijdens dit congres vindt de halfjaarlijkse GA plaats.

Summer University
In de zomer vindt de Summer University plaats. De SU duurt zeven dagen en is de perfecte manier om vakantie te combineren met studie gerelateerd activiteiten. Tijdens deze week worden ’s ochtends verschillende workshops en lezingen gegeven.  Na afloop van het educatieve deel van de dag worden er in de middag verschillende sociale activiteiten georganiseerd.

Annual Reception
De EPSA Annual Reception (AR) wordt georganiseerd in het voorjaar met als doel om de projecten en werk van EPSA te presenteren aan de ereleden, partners en sponsoren van EPSA.

World Healthcare Students Symposium

Het World Healthcare Students Symposium (WHSS) wordt georganiseerd onder andere in samenwerking met IPSF en heeft als doel de samenwerking tussen studenten van verschillende disciplines op internationaal, nationaal, regionaal, en lokaal niveau te verbeteren.

Voor meer informatie over EPSA kun je kijken op de website www.epsa-online.org of kun je een kijkje nemen in de EPSA newsletters, die ter inzage liggen bij de afdelingen. Voor vragen kan je altijd mailen naar: commissarisalgemenezaken@knpsv.nl