Bestuur 2019-01-07T16:16:06+02:00

116e bestuur der K.N.P.S.V.

Voorzitter
Anna Tichler
voorzitter@knpsv.nl

Secretaris
Jasper van de Sande
secretaris@knpsv.nl

Penningmeester
Siem Hijmans
penningmeester@knpsv.nl

Commissaris Buitenland
Imke Bruns
commissarisbuitenland@knpsv.nl

Commissaris algemene zaken
Janine Nijhuis
algemenezaken@knpsv.nl

Beleidsnota van het bestuur der K.N.P.S.V. 2018-2019

Als 116e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument en het convenant voor het beleid in het jaar 2018-2019. Daarnaast hebben wij persoonlijke hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Verbroedering’, ‘Activiteiten’ en ‘Internationaal’.

Algemeen

Wij zetten de werkzaamheden omtrent de (her)archivering van het analoge en digitale archief voort. Vanwege de hoge kosten van opslagplaats Oasis te Alblasserdam, streven wij er naar het analoge archief te verplaatsen naar een andere locatie. Voor het (her)archiveren zullen wij met het voltallig bestuur twaalf dagen uittrekken.

De nieuwe promotierichtlijnen van de K.N.P.S.V. worden toegepast voor alle commissies van de K.N.P.S.V. De commissies zullen tijdig op de hoogte worden gesteld van de richtlijnen omtrent de promotie. De promotie gebeurt in overleg met het bestuur. Ook zullen wij de statistieken van de website, facebook, instagram en ledenmail bekijken. De resultaten worden gebruikt ter aanvulling op de promotierichtlijnen.

Met het proeflidmaatschap van de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) zal het K.N.P.S.V.-bestuur meer activiteiten bezoeken. Er is in samenspraak met de Raad van Praesides (RvP) besloten om één vast persoon naar één afdeling te laten gaan met wisselend andere bestuursleden zodat leden een vast gezicht hebben vanuit de K.N.P.S.V.

Verbroedering

Met het proeflidmaatschap van VCSVU bij de K.N.P.S.V. willen wij in overeenstemming met het VCSVU-bestuur ervoor zorgen dat de leden van de VCSVU meer kennis kunnen maken met de K.N.P.S.V. Wij zullen in samenwerking met de VCSVU een kennismakingsactiviteit organiseren voor alleen de VCSVU studenten.

Voor aanvang van een Algemene Vergadering (AV) wordt een update gestuurd naar alle functionarissen en geïnteresseerden. Leden die geïnteresseerd zijn in een update kunnen zich aanmelden via een Google Forms. Bij iedere update zal een informatief stuk over het verloop van de AV toegevoegd worden.

Activiteiten

Er zal een interdisciplinaire activiteit, in de vorm van een lezing/workshop, georganiseerd worden voor de leden van de K.N.P.S.V. Hiervoor zal er een raakvlak worden gezocht met een studie die niet gericht is op de gezondheidszorg.

De huidige samenwerking met de organisatie van de Farmacie Olympiade zullen wij voortzetten. Wij gaan kijken naar de toekomstige rol van de K.N.P.S.V. bij de organisatie van dit evenement. Daarnaast willen wij kijken naar de mogelijkheid om een parallelle olympiade voor (bio-)farmaceutische wetenschappen studenten te organiseren.

Internationaal

Er komen steeds meer internationale leden bij de K.N.P.S.V. Om deze leden meer te betrekken bij de K.N.P.S.V. gaan wij een internationaliseringsprotocol opstellen. Het internationaliseringsprotocol dient als advies voor de vereniging.

Wij willen projecten van de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) onder de aandacht brengen bij de studieadviseurs van de afdelingen. Hierdoor kunnen zij geïnteresseerde studenten verwijzen naar de K.N.P.S.V. Daarnaast willen we kijken naar de mogelijkheid om studiepunten voor SEP te krijgen voor studenten uit alle steden. We willen het sociale programma van de SEP studenten in Nederland uitbreiden door een SEP-werkgroep op te richten.

Om EPSA en IPSF meer bekendheid te geven bij de leden, zullen wij updates geven over de ontwikkelingen binnen EPSA en IPSF. Dit zal gedaan worden in de vorm van promotiefilmpjes van evenementen en updates worden verwerkt in blogs.