Bestuur 2019-07-03T15:07:13+02:00

117e bestuur der K.N.P.S.V.

Voorzitter
Elvira den Hertog
voorzitter@knpsv.nl

Secretaris
Inge Flier
secretaris@knpsv.nl

Penningmeester
Ellen van der Meer
penningmeester@knpsv.nl

Commissaris Buitenland
Bram Wagner
commissarisbuitenland@knpsv.nl

Commissaris algemene zaken
Eline Tielen
algemenezaken@knpsv.nl

Beleidsnota van het bestuur der K.N.P.S.V. 2019-2020

Als 117e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het convenant en doelendocument voor het beleid in het jaar 2019-2020. Daarnaast hebben wij persoonlijke hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Internationaal’, ‘Financieel’ en ‘Maatschappelijk’.

Algemeen       

Wij zetten de werkzaamheden omtrent het (her)archiveren en het digitaliseren van het archief voort. Wij trekken twaalf dagen uit voor het ordenen van zowel het digitale als het analoge archief.

Dit jaar gaan wij meer gebruik maken van videomateriaal voor de promotie van activiteiten, beroepsverenigingen, EPSA en IPSF. Dit zal geplaatst worden op Instagram of Facebook. Hierbij zullen wij het aantal keer bekeken en de betrokkenheid vergelijken met posts waarbij geen gebruik wordt gemaakt van videomateriaal. Als blijkt dat het gebruik van videomateriaal tot een groter bereik en een hoger aantal reacties leidt, zal deze werkwijze opgenomen worden in de al bestaande promotierichtlijnen.

Wij gaan een bestaande activiteit van de K.N.P.S.V. in Amsterdam organiseren met aansluitend een borrel waarbij de afdelingen de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) beter kunnen leren kennen.

Internationaal

Om de TWIN financieel haalbaar te houden willen wij kijken naar de mogelijkheden om de TWIN eens in de twee jaar te organiseren. Het jaar dat er geen TWIN zal plaatsvinden, zullen wij, afhankelijk van de financiën, een dag of een weekend in Duitsland of België organiseren. Hierbij zullen er internationaal gerichte activiteiten plaatsvinden. De vervangende activiteit zal geëvalueerd worden. Daarnaast zal de hiernavolgende TWIN worden geëvalueerd aan de hand van het aantal deelnemers en een formulier. Verder zullen samen met de Financiële Commissie de TWIN en de vervangende activiteit worden geëvalueerd.

Wij gaan een IPSF werkgroep installeren met als doel het IPSF World Congress in 2023 naar Nederland te halen.

Financieel

Wij gaan de penningmeesters van alle commissies een workshop ‘acquisitie’ aanbieden. De workshop zal in september plaatsvinden en georganiseerd worden in samenwerking met de Financiële Commissie. Dit zal ervoor zorgen dat de penningmeesters beter weten hoe acquisitie aangepakt moet worden. Direct na de workshop zal deze worden geëvalueerd door de deelnemende penningmeesters. Aan het eind van het jaar zal het effect van de workshop worden geëvalueerd met de deelnemende penningmeesters en het bestuur.

Er zal een tussentijdse evaluatie over de financiële situatie van de commissie plaatsvinden met een afvaardiging van het bestuur en de penningmeester(s) van elke commissie. Het moment van deze tussentijdse evaluatie is afhankelijk van de commissie, omdat de commissies op verschillende momenten beginnen met de acquisitie.

Maatschappelijks

Wij gaan een interstedelijke benefietcommissie installeren. Deze commissie zal bestaan uit 4 studenten waarbij iedere student uit een andere stad komt.

Wij willen een maatschappelijk project implementeren binnen de K.N.P.S.V. Er wordt hierbij gekeken naar het faciliteren van ontwikkelingswerk in het buitenland voor studenten in samenwerkingsverband met een derde partij.

Wij gaan een brainbox organiseren waarbij studenten uit de verschillende steden een oplossing voor een actueel probleem binnen de (bio)farmacie gaan uitwerken en bespreken met een beroepsvereniging. Afhankelijk van het project en de opdrachtgever wordt de duur hiervan bepaald. Wanneer het project wordt afgesloten wordt deze ter plekke geëvalueerd.