Bestuur 2018-05-30T16:13:30+00:00

116e bestuur der K.N.P.S.V.

Voorzitter
Anna Tichler

Secretaris
Jasper van de Sande

Penningmeester
Siem Hijmans

Commissaris Buitenland
Imke Bruns

Commissaris algemene zaken
Janine Nijhuis


Beleidsnota 116e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Als 116e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument voor het beleid in het jaar 2018-2019. Daarnaast hebben wij persoonlijke hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Verbroedering’, ‘Activiteiten’ en ‘Internationaal’.

Algemeen

Wij zetten de werkzaamheden omtrent de (her)archivering van het analoge en digitale archief voort. Vanwege de hoge kosten van opslagplaats Oasis te Alblasserdam, streven wij er naar een nieuwe locatie te vinden voor het analoge archief. Voor het (her)archiveren zullen wij met het voltallig bestuur twaalf dagen uittrekken.

De nieuwe promotierichtlijnen van de K.N.P.S.V. zullen worden toegepast voor alle  commissies van de K.N.P.S.V. De commissies zullen tijdig op de hoogte worden gesteld van de richtlijnen omtrent de promotie. De promotie gebeurt in overleg met het bestuur. Daarnaast willen wij peilen bij leden wat zij vinden van de promotie en promotiekanalen die gebruikt worden. Ook zullen wij de statistieken van de online platformen bekijken. De resultaten zullen gebruikt worden ter aanvulling op de promotierichtlijnen.

Verbroedering

Met het proeflidmaatschap van de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) bij de K.N.P.S.V. willen wij in overeenstemming met het VCSVU bestuur ervoor zorgen dat de leden van de VCSVU meer kennis kunnen maken met de  K.N.P.S.V. Wij streven ernaar om in samenwerking met de VCSVU een kennismakingsactiviteit te organiseren voor de VCSVU studenten. Voor aanvang van een Algemene Vergadering (AV) wordt een update gestuurd naar alle functionarissen en geïnteresseerden waarin belangrijke voortgangen en agendapunten  kort toegelicht worden. Wij zullen bij iedere update een informatief stuk over het verloop van de AV toevoegen.

Activiteiten

Er zal een interdisciplinaire activiteit georganiseerd worden voor de leden van de  K.N.P.S.V. Hiervoor zal er een raakvlak worden gezocht met een studie die niet gericht is op de gezondheidszorg. De huidige samenwerking met de organisatie van de Farmacie Olympiade zullen wij voortzetten. Wij zullen kijken naar de toekomstige rol van de K.N.P.S.V. bij de organisatie  van dit evenement. Daarnaast willen wij kijken naar de mogelijkheid om een parallelle olympiade voor (bio-)farmaceutische wetenschappen studenten te organiseren.

Internationaal

Er komen steeds meer internationale leden bij de K.N.P.S.V. Om deze leden meer te betrekken bij de K.N.P.S.V. zullen wij een internationaliseringsprotocol opstellen.  Wij willen het Student Exchange Program (SEP) onder de aandacht brengen bij de studieadviseurs van de afdelingen. Hierdoor kunnen zij geïnteresseerde studenten verwijzen naar de K.N.P.S.V. Daarnaast willen we kijken naar de mogelijkheid om studiepunten voor SEP te krijgen voor studenten uit alle steden. We willen het sociale  programma van de SEP studenten in Nederland uitbreiden en kijken naar de mogelijkheid om de internationale commissie hierin een rol te geven. Om European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) meer bekendheid te geven bij de leden, zullen wij updates geven over de ontwikkelingen binnen EPSA en IPSF. Dit zal gedaan worden via de gebruikelijke promotiekanalen.