Bestuur 2017-05-02T14:17:34+00:00

Voorzitter
Iris Lafeber

Secretaris
Hanne Borgers

Penningmeester
Jasper Verbeek

Commissaris Buitenland
Angela de Ruijter

Commissaris algemene zaken
Jop Engel

 

 

 

 

 

 

 


Beleidsnota 114e  bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Als 114e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument voor het beleid in het jaar 2016-20

Algemeen

De plannen voor de plaatsbepaling van de K.N.P.S.V. en haar afdelingen willen wij verder bespreken met de afdelingen. Aan de hand van deze besprekingen en de uitkomsten hiervan zullen wij verder handelen. De uitkomst willen wij bespreken met de AV.

De toekomstplannen met VCSVU zijn gemaakt en die zullen wij voortzetten volgens het opgestelde plan. Het deelnemen aan de activiteiten van de K.N.P.S.V. willen wij in overeenstemming met het VCSVU-bestuur stimuleren door promotie via de gebruikelijke kanalen, op de VCSVU activiteiten en door het plaatsen van een algemene K.N.P.S.V.-banner op hun ledenkamer. Tevens zullen wij via de gebruikelijke kanalen de leden attent maken op de VCSVU activiteiten waar de K.N.P.S.V. aan kan deelnemen.

Wij zullen een start maken met een nieuwe website. Hierbij houden wij rekening met een website die tevens op mobiele apparaten goed functioneert en toegankelijk is. Wij willen daarnaast een start maken met het creëren van een parallelle Engelstalige website.

Wij willen ons bezighouden met het herarchiveren van het archief. Hiertoe zullen wij twaalf dagen met het voltallige bestuur op het archief besteden. Tevens willen wij subsidies aanvragen om een bepaalde categorie van het archief te digitaliseren. Deze categorie is nader te bepalen en mede afhankelijk van de mogelijke subsidies.

Om de mogelijkheden binnen de K.N.P.S.V. meer onder de aandacht te brengen bij haar leden willen wij in iedere stad een K.N.P.S.V.-informatieborrel organiseren. Op deze informatieborrel kunnen de leden informatie krijgen over de activiteiten, de commissies en het bestuur.

Het komt voor dat leden zich inschrijven voor een activiteit, maar zich vervolgens niet of zonder geldige reden afmelden. Wij willen een “zwarte lijst” maken die zal bestaan uit de betreffende leden. De leden die op deze lijst staan, zullen de eerstvolgende twee activiteiten waar zij zich voor inschrijven op de reservelijst komen. Wij zullen dit duidelijk naar de deelnemers communiceren in de bevestigingsmail van desbetreffende activiteit waarvoor een format zal worden opgesteld.

Functionarissen

Om de aanwezigheid van de functionarissen te bevorderen bij met name de AV’s zullen wij de commissiecompetitie voortzetten. Om het gevoel van competitie te bevorderen, zullen wij voor iedere activiteit een tussenstand naar de functionarissen mailen. Tevens zal er op iedere AV een beloning beschikbaar worden gesteld voor de commissies die met minimaal 80% aanwezig zijn op een AV.

Wij willen een promotiecommissie samenstellen. Deze zal vanaf de Najaars AV tot de Congres AV bestaan uit drie leden, waarvan uit elke stad één lid. Zij zullen een korte cursus Photoshop aangeboden krijgen. Indien deze commissie goed bevalt, zal eventueel uit iedere stad wederom een lid geïnstalleerd worden op de Congres AV. Op de Januari- en de Congres AV zal de helft van de commissie wisselen, opdat de ervaring van de oudere functionarissen effectief doorgegeven kan worden. Deze commissie zal posters maken voor de verschillende activiteiten van de K.N.P.S.V., zal het ophangen van de posters op de universiteiten verzorgen en zal het bestuur ondersteunen in de verbale promotie van de activiteiten op borrels en activiteiten van de afdelingen.   

Professionalisering

In samenspraak met de KNMP willen wij de mogelijkheden exploreren van het NKbaliegesprekken. Ons plan is om communicatietrainingen plaats te laten vinden in iedere 10 stad, indien mogelijk georganiseerd vanuit de KNMP en in samenwerking met de universiteiten, waarna een voorronde van het NK baliegesprekken in elke stad gehouden zal worden. Na afloop van de voorrondes zal er een landelijke finale zijn. De promotie zal verlopen via de gebruikelijke kanalen, de docenten communicatie en de elektronische leeromgeving van iedere universiteit.

Om het aantal contactmomenten met de beroepsverenigingen te bevorderen willen wij samen met hen een dag organiseren. De verschillende beroepsverenigingen, waar de K.N.P.S.V. contact mee heeft of mogelijk contact mee wil leggen, kunnen masterclasses verzorgen op deze dag. Tevens zal er de mogelijkheid zijn tot een informatiemarkt en een netwerkborrel. Deze dag kan geïntegreerd worden met de Personal Development Day.

Internationaal

Wij zullen het huidige plan om SEP te integreren op de elektronische leeromgevingen van de universiteiten voortzetten. Tevens willen wij de promotie van SEP direct na de zomer uitgebreider verzorgen via de gebruikelijke kanalen.

De mogelijkheden op internationaal niveau willen wij, naast de gebruikelijke kanalen, promoten met een stand op de grote activiteiten van de K.N.P.S.V. Tevens willen wij de functiemogelijkheden bij EPSA en IPSF nadrukkelijker benoemen tijdens de internationale lezingen.