Bestuur 2018-02-06T14:31:25+00:00

 115e bestuur der K.N.P.S.V.

Voorzitter
Fleur van Gelder

Secretaris
Inge ten Seldam

Penningmeester
Niek Metzlar

Commissaris Buitenland
Ceren Zwijnenburg

Commissaris algemene zaken
James Nyirenda

 

 

 

 

 

 

 


 

Beleidsnota 115e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Als 115e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument voor het beleid in het jaar 2017-2018. Daarnaast hebben wij persoonlijke hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Internationaal’, ‘Beroepsverenigingen en ‘Verbroedering’.

Algemeen

Wij zetten de werkzaamheden omtrent het herarchiveren en het digitaliseren van het archief voort. Daarnaast gaan we richtlijnen opstellen voor het ordenen van het digitale archief. We trekken twaalf dagen uit voor het ordenen van zowel het digitale als het analoge archief. De focus omtrent de werkzaamheden van het archief zal voornamelijk liggen op het herarchiveren van het analoge archief.

De plannen met betrekking tot de plaatsbepaling van de K.N.P.S.V. en haar afdelingen gaan we voortzetten. Het 114e bestuur heeft een document opgesteld, waarmee wij verdere stappen gaan ondernemen.

Dit jaar zullen wij de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) het proeflidmaatschap van de K.N.P.S.V. aanbieden, indien zij aan de eisen voldoen. Dit is de volgende stap in de integratie van de verenging bij de K.N.P.S.V. en haar afdelingen. Voor iedere Algemene Vergadering (AV) geven we VCSVU een update over hoever zij zijn in de integratie bij de K.N.P.S.V.

Internationaal

De K.N.P.S.V. kan studenten die interesse hebben in studeren of stage lopen in het buitenland helpen door hen in contact te brengen met de studievereniging van het betreffende land. Wij nemen in eerste instantie contact op met de desbetreffende studievereniging, waarna we de student het contact laten overnemen. De studievereniging van het desbetreffende land kan de student informeren over praktische zaken, de stad en de universiteit. Dat deze mogelijkheid er is brengen we onder de aandacht door hier promotie voor te maken. Wij willen hiervoor een apart kopje maken op de website.

European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) bieden veel meer mogelijkheden dan alleen de congressen. Deze mogelijkheden zullen wij komend jaar gaan promoten. Wij gaan een blogpagina maken op de website waar onze leden op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen binnen EPSA en IPSF.

De nieuwe website gaan we vertalen naar het Engels.

Beroepsverenigingen

We gaan studenten meer betrekken bij de beroepsverengingen door campagneweken te houden. Tijdens zo’n campagneweek brengen we één van de beroepsverenigingen extra onder de aandacht, het liefst gecombineerd met een activiteit van de desbetreffende beroepsvereniging. Hierdoor wordt voor de leden duidelijk wat de toegevoegde waarde is om als student lid te zijn van de beroepsverenigingen.

Hiernaast zullen we ambitieuze studenten de mogelijkheid bieden artikelen over hun onderzoek in te sturen. Deze artikelen worden doorgestuurd naar de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad, zij beslissen of het artikel geplaatst wordt. Ook kunnen de artikelen worden geplaatst in de Folia Pharmaceutica.

Verbroedering

Voor aanvang van de AV gaan wij een korte update sturen naar de functionarissen. Deze update laat kort en duidelijk zien wat er tijdens de AV besproken gaat worden. Zo krijgen zij een beter idee over wat er wordt besproken tijdens de AV. Ook willen we de commissies helpen met een plan van aanpak wat betreft de sponsoring.

Dit jaar gaan wij een bacheloractiviteit organiseren. Deze activiteit komt in de plaats van de eerstejaarsactiviteit. De bacheloractiviteit zal plaatsvinden in december of januari. Met de bacheloractiviteit willen we de bachelorstudenten laten kennismaken met de K.N.P.S.V.