Ereleden 2018-02-09T11:05:24+00:00

Prof. Dr. Breimer

(1943)
Erelid sinds: 1987

Prof. Dr. Douwe Breimer volgde vanaf 1962 zijn studie farmacie in Groningen.
In 1968 haalde hij zijn doctoraalexamen cum laude en twee jaar later het apothekersexamen.
In 1988 werd de heer Breimer benoemd tot erelid der A.N.P.S.V. Zijn advies wordt graag ingewonnen bij het organiseren van symposia en ook de huidige archieflocatie heeft de vereniging aan hem te danken.

Lees meer over Prof. Dr. Breimer

Prof. Dr. Schobben

(1947)
Erelid sinds: 2003

Prof. Dr. Schobben studeerde Farmacie aan de Universiteit Utrecht van 1966 tot 1975. In het jaar 1971-1972 was hij praeses van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”. In het jaar 1972-1973 was hij voorzitter van de A.N.P.S.V. Ook zijn vrouw, die eigenaar is van een apotheek in Soest, nam plaats in dit bestuur. In 1979 is Prof. Dr. Schobben gepromoveerd op het gebied van therapie en kinetiek van epilepsie.

Lees meer over Prof. Dr. Schobben

Prof. Dr. Uges

(1947)
Erelid sinds: 2007

Prof. Dr. D.R.A. Uges heeft Farmacie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Tijdens zijn studentenperiode was hij lid van de studentenvereniging Vindicat. Prof. Dr. Uges is ziekenhuisapotheker en toxicoloog aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is tevens hoogleraar Forensische Toxicologie aan de RuG.

Lees meer over Prof. Dr. Uges