Dr. Tromp 2017-06-20T09:26:34+00:00

Dr. Tromp

(1947)
Erelid sinds: 1996

Dr. Th.F.J. Tromp werd geboren in Sneek. Na het gymnasium begon hij in 1965 met de studie Farmacie in Groningen, waar hij in 1973 afstudeerde. Tijdens zijn studie was hij student-assistent in de receptuur bij professor Huizinga, quaestor van P.S., redactielid en hoofdredacteur van de Folia Pharmaceutica. Na zijn afstuderen werd hij bij het laboratorium voor Farmacotherapie en Receptuur aangesteld als wetenschappelijk medewerker.

In 1980 vertrok hij met zijn vrouw naar Kampen, waar zij gingen werken in apotheek Flevowijk. In 1983 promoveerde de heer Tromp op het proefschrift ‘Various aspects of the microbiological quality of pharmaceutical preparations’. In 1987 nam hij plaats in het hoofdbestuur van de KNMP. Van 1988 tot 1993 was hij voorzitter van het Hoofdbestuur. Via de KNMP kwam de heer Tromp in het internationale veld terecht. Gedurende de jaren negentig was hij bijzonder hoogleraar in de Openbare Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1991 was hij actief betrokken bij de FIP (International Pharmaceutical Federation). Aanvankelijk heeft hij zich ingezet voor de Community Pharmacy Section (CPS) en heeft hij gewerkt aan de professionalisering van nascholingscursussen. Vanaf 2002 was de heer Tromp lid van het Bureau, het hoofdbestuur van FIP. Als voorzitter van de Board of Pharmaceutical Practice was hij bezig strategieën te ontwikkelen om de farmacie beter te kunnen toepassen in de praktijk. Tevens was hij binnen FIP verantwoordelijk voor de implementatie van ‘Good Pharmacy Practice Standards’ in de ontwikkelingslanden. Hij was oprichter en directeur van het ‘Quality Institute for Pharmaceutical Care’ (QIPC, 1997). QIPC houdt zich bezig met het begeleiden van apothekers bij de implementatie van Farmaceutische Patiëntenzorg in hun apotheken en met de ontwikkeling van kwaliteitssystemen en zorgmodules. Tevens begeleidt QIPC (inter)nationale (farmaceutische) organisaties op het gebied van kwaliteit en farmaceutische zorg. In 1997 werd de heer Tromp benoemd tot erelid der A.N.P.S.V. Sinds die benoeming heeft de vereniging veel steun van hem mogen ontvangen. Ook werd hem vaak om advies gevraagd als het ging over symposia en activiteiten op internationaal gebied.