/Wat gebeurt er?
Wat gebeurt er? 2021-06-17T12:45:37+02:00

Open call 2021/2022

Wil je deel uitmaken van een internationaal team, vol uitdagingen en activiteiten? Voel je die innerlijke roep om meer betrokken te raken bij EPSA? Dan is dit misschien de uitdaging voor jou.

Het grootste deel van het EPSA-Team 2021/2022 is verkozen of benoemd tijdens de 61e Algemene Vergadering van EPSA, die online plaatsvond, maar sommige posities zijn nog vrij!

Daarom staat de oproep voor de vacatures van EPSA-Team 2021/2022 nu open! We zijn op zoek naar zeer geïnteresseerde en gemotiveerde kandidaten voor het volgende EPSA-team, dus als jij de uitdaging aandurft, is dit misschien het moment.

We zijn op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:
Penningmeester
Vice President of External Relations
Design Coordinator
Grants Coordinator
Parliamentary Council Member (1 member)
Audit Committee Member (1 member)
Als jij het serieus overweegt, neem dan gerust contact op met de persoon die momenteel de functie vervult waarop jij wilt solliciteren. Er is niemand beter om jou te vertellen wat de specifieke taken van de functie zijn en wat het betekent om lid te zijn van het EPSA-team! Je vindt alle functies en e-mailadressen hier.

Deze verkiezingen vinden plaats tijdens de online LS-vergaderingen (specifieke datum, tijd en nadere informatie worden u per e-mail toegestuurd nadat u uw sollicitatie hebt ingediend). Om zich kandidaat te stellen voor het EPSA-team moet u vóór 4 juli, 17:59 CEST, het onderstaande kandidaatstellingsformulier indienen, samen met een ondertekende motivatiebrief (max. 1 pagina A4) en een video met een korte pitch (3 minuten voor het Executive en de Parliamentary Council of 1 minuut voor de Coordinators en het Audit Committee) bij de Parliamentry Council.

Als de video te groot is om als bijlage te worden geüpload, kunt u hem opsturen naar parliamentarian@epsa-online.org.

Zoals u op het kandidaatstellingsformulier kunt zien, moet uw kandidaatstelling worden voorgedragen door een EPSA-lidorganisatie en worden gesteund door een andere EPSA-lidorganisatie (uit een ander land). U kunt alle EPSA-ledenverenigingen zien op de EPSA-kaart hier.

Na ontvangst van de sollicitaties controleren de EPSA-lidstaten de door de kandidaten toegezonden documenten op authenticiteit.

Zorg ervoor dat u tijdens de procedures van de onlineverkiezingen beschikbaar bent om alle vragen te beantwoorden. De functies in de Executive en Parliamentary Council worden rechtstreeks verkozen door de lidverenigingen en de Coordinators worden op dezelfde dag door het Executive aangesteld, na een bespreking achter gesloten deuren. De kandidaten worden vooraf op de hoogte gebracht van de tijdschema’s.

Als u vragen heeft over de sollicitatieprocedures, kunt u contact opnemen met de commissaris algemene zaken der K.N.P.S.V. via commissarisalgemenezaken@knpsv.nl of met de Parlementary Council van EPSA via parliamentarian@epsa-online.org.