K.N.P.S.V.-anthem

Wij allen farmaceuten
Door ‘t zelfde doel vereend
Gaan samen in ons streven
Gaan saam’ in lief en leed
Steeds hechter wordt de band toch
Die ons reeds vroeg verbindt
Dank ‘t schoon vereen’gingsleven
Waar elk zijn steun bij vindt.
 –
Vier universiteiten
Tot een geheel gemaakt
Dat door zo vele krachten
Gewis tot bloei geraakt
Amsterdam, Utrecht, Leiden
En Groningen telt mee
Waar ‘t geldt de samenstelling
Van de K.N.P.S.V.
Nu zijn wij nog studenten
Van alle zorgen vrij
Vergeten wij de toekomst
En zetten leed opzij
Komt laat ons allen vieren
Ons jaarfeest blij tevree
‘t Heden van ons allen
De K.N.P.S.V.
 –
D. van OS (1910)