Commissie voor farmaceutisch beleid

Tijn van Heuveln
Voorzitter

John Shaheen
Secretaris

Quinten Sprenkels
Penningmeester

Hessel Kooi
Commissaris

Emiljia Radonic
Commissaris

John Shaheen
Commissaris

De Commissie voor Farmaceutisch Beleid is een nieuwe commissie van de K.N.P.S.V., opgericht in 2022. De commissie focust zich op het behartigen van de belangen van de studenten waarvan de studievereniging een afdeling is van de K.N.P.S.V.. De algemene belangenbehartiging omvat twee samenhangende categorieën: belangenbehartiging en beleid. Belangenbehartiging is in het geval binnen de K.N.P.S.V. de behartiging van de belangen van de studenten, ten tijde van hun studie en na het afstuderen. Voorbeelden zijn: verbetering van het onderwijs, goed apothekerschap en goede arbeidsomstandigheden. Onder de categorie ‘beleid’ valt het beantwoorden van vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen betrekking hebben op het onderwijs, het onderwijs in andere landen of bijvoorbeeld duurzaamheid (hierbij kan gedacht worden aan farmaceutisch afval). De mentale gezondheid, het farmaceutische werkveld in Nederland in vergelijking tot andere landen of bijvoorbeeld antibiotica resistentie kunnen ook onderwerpen zijn van dergelijke vraagstukken.

De commissie voor Farmaceutisch beleid werkt samen met derden, waaronder beroepsverenigingen zoals de KNMP, NIA, NVZA, NVKFB en de VJA. Ook wordt er samengewerkt met EPSA en IPSF.

Dit jaar heeft de Commissie voor Farmaceutisch beleid de Bachelor Activiteit en de themaweek georganiseerd. Beiden stonden in het teken van AMR: Antimicrobial Resistance.

Onze commissie bestaat uit leden die studeren in Utrecht, Groningen en Leiden. Onze commissieleden uit Utrecht zijn Tijn van Heuveln en Emiljia Radonic. Uit Groningen komen John Shaheen en Hessel Kooi. Tenslotte, Quinten Sprenkels komt uit Leiden.

Daarnaast hebben wij ook twee bestuursleden die plaatsnemen in onze commissie, namelijk Floor Eijken en Occo Hemel. Via Floor kunnen wij de belangen behartigen van de Nederlandse (bio)farmaciestudenten op internationaal niveau (IPSF) en via Occo op Europees niveau (EPSA).