VCSVU

www.vcsvu.nl

Introductie

De Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit, kortweg VCSVU, is een Amsterdamse studievereniging welke de belangen behartigt van de studenten Farmaceutische Wetenschappen (FAR), Drug Discovery and Safety (DDS).  De vereniging is de Amsterdamse afdeling van de K.N.P.S.V.

Oprichting

Het begon allemaal met een grote studievereniging voor alle studenten van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, genaamd de NatuurPhilosofische Faculteitsvereniging (NPF). Deze vereniging werd in 1931 opgericht door een aantal studenten op de Vrije Universiteit te Amsterdam. De NPF organiseerde destijds vele lezingen en excursies. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de faculteit een zeer spoedige groei door. De hoeveelheid leden werd te groot en te divers voor deze vereniging. Als gevolg hiervan werden er dan ook ‘subfaculteiten’ opgericht, te beginnen met onder meer biologie in 1950 en geologie in 1960.

Op 1 oktober 1964 was het dan : de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit, oftewel: VCSVU, werd opgericht. In het begin was de vereniging alleen voor Chemie (scheikunde) studenten. Later kwamen de studenten Farmaceutische Wetenschappen erbij. De studie Scheikunde is ondertussen vertrokken naar de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het vertrek van Scheikunde naar de UvA bood de VCSVU de mogelijkheid om toe te treden tot de K.N.P.S.V.

VCSVU is na jaren hard werken op 14 november 2020 lid geworden van de K.N.P.S.V. De vereniging is daarmee de nieuwste aanwinst van de K.N.P.S.V.

Belangen

VCSVU doet er alles aan om de studietijd voor haar leden (FAR,  DDS en   studenten) zo aangenaam mogelijk te maken. De vereniging organiseert vele activiteiten, borrels en excursies, waar naast leden, ook niet leden welkom zijn. Verder organiseert de VCSVU ook de verkoop van boeken en inzage van oude tentamens. De boekverkopen worden aan het begin van elke periode georganiseerd. De leden van VCSVU krijgen een fikse korting op de studieboeken. Op de website zijn de oude tentamens en samenvattingen te vinden. Deze zijn alleen zichtbaar voor leden. Voor de activiteiten, borrels en excursies zorgen gemotiveerde commissies voor gevarieerde en leuke activiteiten. Van de jaarlijkse Belgische Bieren Borrel tot kerstdiners en van symposia en lezingen tot gala‘s: VCSVU biedt het allemaal.

Het VCSVU lied

Wij
Farmaceutische studenten
Hebben passie voor ons vak
Onze liefde voor elkander
Dat maakt ons nooit meer zwak
Heldhaftig, barmhartig, vastberaden
Is de wapenspreuk van onze stad
Gevestigd op de Zuidas
Sluiten wij Amsterdam in ons hart
Samen vormen wij ‘n geheel
Een gezamenlijk sterk front
Wij zijn trots op onze vereniging
Die in 1964 ontstond
Opgericht als vereniging van chemie
Maar nu voor farmaceutische wetenschap
Lijkt wat wij doen wel op magie
Maar bevorderen wij de beterschap
Met elk jaar een nieuwe drager
Schittert ons vaandel in ‘t blauw
Wij zullen haar trouw beschermen
Ons prachtig biseksuele vrouw
Vroeger hadden we Griffiol en Schok
Dat hoort bij onze identiteit
Maar nu ontspannen wij in FOK
Onze geschiedenis raken we nooit meer kwijt
Cola is onderdeel van onze kreet,
Het is er een, die iedereen weet:
Dan roepen wij trots allen mee,
VCSVU COLA VOOR DE VU, HÉ

Het 59e bestuur der VCSVU

Voorzitter – Roy Zuidema

Secretaris – Amber van Schaik

Penningmeester – Marit Aarsman

Commissaris extern – Mart van der Lugt

Commissaris intern -Jorinde Visscher