Onderwijs

Farmacie en (Bio-)Farmaceutische wetenschappen studeren in Nederland kan in vier steden: Groningen, Leiden, Utrecht en Amsterdam.

De colleges zijn in het Nederlands, boeken zijn grotendeels in het Engels. Per collegejaar betaalt een student farmacie € 2143,- (collegegeld 2022-2023). Leningen via de overheid zijn mogelijk en hier wordt veel gebruik van gemaakt.

De bijbehorende studieverenigingen per stad zijn:

Pharmaciae Sacrum in Groningen, „Aesculapius” in Leiden, Unitas Pharmaceuticorum in Utrecht en Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De overkoepelende vereniging is de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging.

Info per stad

In het hoge noorden studeren 29.000 mensen, waarvan 650 farmacie. Er is geen loting en in Groningen ligt de nadruk op theoretische kennis en onderzoek. Er wordt veel practicum gedaan en er zijn weinig werkgroepen. Iedere bachelorstudent doet de bachelor Farmacie. Hierna kunnen studenten kiezen of ze de master Farmacie, gericht op gezondheidszorg, Medical Pharmaceutical Sciences (MPS) of Medical Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI), die beiden voorbereiden op een carrière in het farmaceutisch onderzoek. De master Farmacie duurt drie jaar en hiermee word je opgeleid tot apotheker. In het vierde jaar wordt een masteronderzoek gedaan. De andere masters farmaceutische duren twee jaar en leiden je het onderzoek of de industrie in. Sinds het collegejaar 2018-2019 is de bachelor Farmacie Engelstalig.

In Leiden zijn 23.000 studenten te vinden, waarvan er 1400 Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) studeren. Elk jaar stromen er ongeveer 200 eerstejaars in, wat de studie kleinschalig en hecht maakt. Met deze studie kom je in het onderzoek terecht. Er zijn ook richtingen om het onderwijs of het bedrijfsleven in te gaan, maar dan vooral in de sector van het onderzoek. Er vinden veel practica plaats, zowel in de bachelor- als in de masteropleiding.

In het derde jaar kiest een student een minor, een vakkenpakket van een half jaar en daarna loopt hij/zij een 10-weekse stage. Na de bachelor zijn er 3 master mogelijkheden: de researchtrack (ongeveer 65% van de studenten), Science Based Business in de richting van industrie (ongeveer 25%) en de communicatie/educatie track (ongeveer 5-10%). In elke master zit een 9 maanden stage die veelal gelopen wordt bij het Leiden Amsterdam Centre for Drug Research (LACDR).

Met 30.000 studenten is Utrecht de grootste studentenstad in Nederland. Op farmaceutisch gebied is Utrecht ook de grootste met 1000 studenten. Wegens de grote opkomst sinds enkele jaren werd het nodig een numerus fixus in te stellen met 250 eerstejaars als maximum.

Qua onderwijs wordt in Utrecht een ander beleid gevoerd. In Utrecht worden de studenten opgeleid tot patiëntgerichte apothekers, met nadruk op patientenvoorlichting en casi uit de praktijk, geïmplementeerd in het onderwijs via PGO: probleem gestuurd onderwijs. In tegenstelling tot de andere steden, vindt er in Utrecht weinig practicum plaats.

Na twee jaar kan gekozen worden om de bachelor af te ronden in de richting van farmacie of van drug innovation. In de gelijknamige masters wordt de student opgeleid tot apotheker in drie jaar en respectievelijk onderzoeker in twee jaar. In de master farmacie wordt tevens een onderzoeksstage ingelast, naast de openbare en de ziekenhuisapotheek stages.

Your Content Goes Here

Medezeggenschap studenten

Elke stad heeft zijn eigen medezeggenschapsorganen:

  • – De Studiecie, de OC, de OPLO en de OLC vergaderen met de faculteit en vormen de spreekbuis voor de studenten naar de docenten toe, als het gaat om kwesties betreffende het rooster en vakken. Verder regelt de Studiecie de boekverkoop.
  • – Evaluatiecommissies evalueren de vakken om ze voor het volgende jaar te kunnen optimaliseren.
  • – Groningen heeft het studentenoverleg, het STOF. Bij dit orgaan kunnen studenten hun klachten en opmerkingen kwijt over het onderwijs.

Daarnaast hebben studenten ook op landelijk niveau medezeggenschap via de K.N.P.S.V. Bij het opstellen van het raamplan Farmacie wordt de K.N.P.S.V. uitgenodigd om mee te denken. Ook bij de jaarlijkse By Invitation Only-meeting van de KNMP laat de K.N.P.S.V. de stem van studenten horen over de toekomst van apothekers.

Carrière

De carrièremogelijkheden zien er gunstig uit voor farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen studenten: binnen 3 maanden na afstuderen vindt 98% een baan.

Carrièremogelijkheden:

  • ¨ Onderzoek op Universiteit: vier jarig project om PhD te worden
  • ¨ Openbare apotheek: 70% van de studenten in Groningen en Utrecht
  • ¨ Ziekenhuisfarmacie: vier jaar werken en onderzoek met specialisatie, mogelijkheid tot PhD
  • ¨ Farmaceutische Industrie: mogelijkheden tot R&D, productie, kwaliteitscontrole en registratie.

Student Exchange Programme

Het SEP is een initiatief van de International Pharmaceutical Students Federation (IPSF). Het is een uitwisseling van studenten over de hele wereld, waarbij een farmaciestudent de kans krijgt een periode van 1-3 maanden in een (ziekenhuis)apotheek of de industrie te werken in een ander land.

Het SEP is een mooie combinatie van werken in het buitenland, een nieuwe taal en allerlei culturele en professionele dingen leren en vakantie ineen.

Op http://www.ipsf.org/ kun je de landen zien die hieraan meedoen. Voor meer info kun je contact opnemen met Henrik Huizinga, commissaris buitenland van de K.N.P.S.V.: commissarisbuitenland@knpsv.nl

Voor meer informatie over de studies per stad en de studieverenigingen, zie: