Congrescommissie 2023-2024

Tamara van den Steen
Voorzitter

Isis Borst
Secretaris

Sven Martens
Penningmeester I

Jeffrey Jonkman
Penningmeester II

Mila Bölger
Commissaris

Anne-Maartje Dolmans
Commissaris

Beste leden der K.N.P.S.V.,

Elk jaar tijdens het Hemelvaartsweekend organiseert de K.N.P.S.V. een congres. Tijdens dit congres zijn studenten uit Leiden, Groningen, Utrecht en Amsterdam aanwezig en vinden onder andere de congres AV waar de bestuurswissel plaatsvind, een symposium, workshops, feestjes en andere activiteiten plaats.
Wij, de 81e congres commissie, hebben de eer gekregen het congres in mei 2024 te mogen organiseren met het thema ‘Confuse’. Maar wie zijn wij nou eigenlijk? Graag stel ik jullie voor aan de commissie (van rechts naar links).

Graag stel ik jullie dan nu voor aan onze voorzitter, Tamara van den Steen. Tamara leidt onze vergaderingen en zorgt ervoor dat alles binnen de commissie soepel verloopt. Daarnaast onderhoudt zij het contact met het K.N.P.S.V. bestuur.

Nu is het de beurt om mijzelf voor te stellen. Ik ben Isis Borst en ik ben de secretaris van de commissie. Als secretaris organiseer ik het symposium, ben ik verantwoordelijk voor het contact met de leden en maak ik de notulen tijdens de vergaderingen.

Sven Martens is dit jaar de penningmeester I. Samen met onze andere penningmeester is Sven verantwoordelijk voor alles wat binnen onze commissie met geld te maken heeft.

Onze penningmeester II is Jeffrey Jonkman. Ondanks dat beide penningmeesters nog niet zoveel ervaring hebben met de functie, hebben wij er het volste vertrouwen in dat het dit jaar goed gaat komen.

Mila Bölger is onze commissaris I.  Mila heeft ons prachtige logo ontworpen en samen met de andere commissaris brengt zij de creativiteit in onze commissie.

Tot slot stel ik jullie graag voor aan Anne-Maartje Dolmans. Anne-Maartje, oftewel AM, is dit jaar onze commissaris II. Samen met Mila zal Anne-Maartje onder andere het congres boekje gaan ontwerpen en onze Instagram pagina onderhouden.

Ik spreek namens de hele commissie als ik zeg dat ik er naar uit kijk om jullie allemaal op ons congres in mei 2024 te mogen verwelkomen. Laten we er met zijn allen een prachtig weekend van maken!

Namens de 81e Congrescommissie ‘Confuse’

Isis Borst

h.t. secretaris van de 81e Congrescommissie der K.N.P.S.V.