/Beroependagcommissie
Beroependagcommissie 2019-02-05T13:54:50+01:00

Beroependagcommissie

Frank Pierik
Voorzitter

Anne Smit
Secretaris

Frank van Ammelrooy
Penningmeester

Tessa te Riele
Penningmeester

Bram Wagner
Commissaris

Hoang Lan Le
Commissaris

Suzanne Braam
Commissaris

Kobus Versteegh
Commissaris

Janine Nijhuis
Commissaris

Waarde leden der K.N.P.S.V.,

Als je uiteindelijk je masterdiploma behaalt na minimaal 5 of 6 jaar, is het eindelijk tijd om bij te komen. Geen slapeloze nachten en burn-outs meer, totdat de deadline voor het afbetalen van je studieschuld langzaam dichterbij komt. Het wordt nu echt wel tijd om een baan te gaan zoeken en het brood op de plank te brengen. Maar welke baan past bij jou en waar liggen jouw interesses? Als je hier nog geen concreet beeld bij hebt, kunnen wij (de beroependagcommissie) jou daarbij helpen!

De beroependagcommissie organiseert elke twee jaar een beroependag. Tijdens deze dag kunnen studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen kennis maken met de verschillende beroepsmogelijkheden die de farmaceutische wereld biedt. Gedurende de dag zal dan ook een breed scala aan beroepen aan bod komen, door middel van workshops en plenaire lezingen. De beroependag is dus dé kans voor elke student om zijn/haar horizon te verbreden en zich te verdiepen in de verschillende vakgebieden binnen de farmacie.

Als huidige beroependagcommissie kunnen wij met trots zeggen, de eerste interstedelijke commissie binnen de K.N.P.S.V. te vertegenwoordigen Dit betekent dat onze commissie bestaat uit studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen uit Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht.

Onze liefelijke commissie wordt gevormd door Anne Smit als secretaris, Frank van Ammelrooy en Tessa te Riele als penningmeesters en ons vijfkoppige commissariaat bestaande uit Bram Wagner, Hoang Lan Le, Suzanne Braam, Kobus Versteegh en Janine Nijhuis. ‘Last but not least’ mag ik mezelf voorstellen als voorzitter van deze prachtige krachtenbundeling.

De beroependag zal plaatsvinden op 9 november 2019. We hopen jullie allemaal te zien op de beroependag!

Liefs,

Frank Pierik

h.t. voorzitter der Beroependagcommissie 2019

e-mailadres: beroependag@knpsv.nl