//Internationale Commissie
Internationale Commissie 2020-11-14T10:56:23+01:00

Internationale Commissie 2020-2021

Waarde leden der K.N.P.S.V.,

Jaarlijks draagt de interstedelijke Internationale Commissie der K.N.P.S.V. de verantwoordelijkheid voor het organiseren van diverse lunchlezingen en natuurlijk de jaarlijkse uitwisseling.
Dit jaar zullen deze activiteiten wegens de Covid-19 pandemie in andere vorm plaatsvinden. Maar dat neemt niet weg dat wij alles op alles zullen zetten om onvergetelijke activiteiten voor jullie te organiseren.

Bij dezen geef ik graag de gelegenheid aan de commissieleden om zichzelf aan u voor te stellen.
Te beginnen met mijzelf.

Hoi, ik ben Fenna en neem dit jaar de functie van voorzitter op mij. Na mijn bachelor farmacie in Utrecht ben ik begonnen aan de master farmacie in Leiden, die ik dit jaar zal afronden. Mijn doel is om ondanks de pandemie, alle studenten de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met de internationale mogelijkheden die K.N.P.S.V. te bieden heeft. 

Hoii! Ik ben Leonie, derdejaars CPS studente uit Utrecht. Binnen de IC ben ik de secretaris. In deze commissie wil ik graag bijdragen aan een super leuke TWIN en kennismaking voor leden met de internationale activiteiten die de K.N.P.S.V. aanbiedt.

Ik ben Jenny en ben met trots de penningmeester van de IC. Ik zit in het tweede jaar van de mooiste studie die er is, namelijk College of Pharmaceuticals Science in Utrecht. Binnen de IC zou ik graag willen bijdragen aan de internationale verbreding van mijn studiegenoten en iedereen willen stimuleren om ervaring op te doen buiten Nederland. 

Hoii, Ik ben Sienna, tweedejaars student bio-farmaceutische wetenschappen in Leiden en ik hoop dit jaar bij te kunnen dragen aan een leuke TWIN die Nederlandse studenten zal prikkelen om op internationaal gebied lekker actief te worden!!

Hii, ik ben Bernice en zit in mijn 3e jaar van Farmacie in Groningen. Ik ben commissaris binnen de IC en wil graag leden laten kennismaken met de internationale activiteiten van de K.N.P.S.V. waaronder de TWIN dat wij organiseren.

Hey! Ik ben Katie en ik zit als commissaris algemene zaken ook in de internationale commissie. Ik hoop als IC een hele leuke TWIN neer te zetten en de Nederlandse studenten enthousiast te maken om ook op internationaal gebied actief te worden.

Voor vragen of opmerkingen kan je mailen naar: icknpsv@gmail.com 


Namens de Internationale Commissie (2020-2021) der K.N.P.S.V.,

Fenna de Vries

H.t. Voorzitter

Fenna de Vries
Voorzitter

Leonie Piek
Secretaris

Jenny van der Veen
Penningmeester

Bernice de Boer
Commissaris

Sienna Stoffels
Commissaris

Katie Remmers
Commissaris