De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP (1842) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. Klik hier voor meer informatie over de KNMP.

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) maakt zich sinds 1995 sterk voor de belangen van de beginnende (openbaar) apotheker en helpt apothekers tijdens de belangrijke eerste carrièrejaren. Dit doen wij onder meer door het organiseren van nascholingen en informatieve bijeenkomsten, maar ook sociale activiteiten. Klik hier voor meer informatie over de VJA.

De Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers (NIA) is een zelfstandige vereniging, opgericht in 1955. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. Gewone leden zijn apothekers die werkzaam zijn in het industriële veld. De overige leden, ook werkzaam in de industriële farmacie en academisch geschoold, zijn buitengewone leden. De vereniging heeft ruim 500 leden waarvan ca. 400 gewone leden. Klik hier voor meer informatie over de NIA.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) ondersteunt apothekers van het ziekenhuis in hun professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de (specialistische) farmaceutische zorg voor patiënten die een behandelrelatie hebben met hun ziekenhuis optimaal te laten verlopen. De NVZA is een wetenschappelijke vereniging en stimuleert en bevordert onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering. De NVZA is aangesloten bij de FMS (Federatie Medisch Specialisten) waarin wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten samenwerken om de specialistische zorg voor de patiënt in en vanuit de ziekenhuizen te optimaliseren. Per 1 januari 2016 is de NVPF (de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie) opgegaan in de NVZA. Klik hier voor meer informatie over de NIA.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie is er voor alle farmaceuten werkzaam in het vakgebied van de klinische farmacologie en biofarmacie. De NVKFB stimuleert onderwijs, onderzoek, praktijkvoering en samenwerking in de klinische farmacie en biofarmacie. De leden bestaan uit specialisten interne geneeskunde, ziekenhuisapothekers en andere professionals met een biomedische achtergrond. Klik hier voor meer informatie over de NVKFB.