Koninklijke Nederlandse Maatshappij ter bevordering van de Pharmacie – KNMP

Als overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers behartigt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. De KNMP is opgericht in 1842. De hoofdtaken van de KNMP zijn:

  • Apothekers faciliteren bij hun beroepsuitoefening en bedrijfsvoering.
  • Helpen de kwaliteit binnen de apotheekpraktijk te waarborgen.

Hiertoe formuleert zij een up-to-date visie op de beroepsuitoefening, zet zich in voor goede farmaceutische patiëntenzorg en geneesmiddelenvoorziening en bevordert de wetenschappelijke uitoefening van farmacie in Nederland. Klik hier voor de missie en visie van de KNMP. (https://www.knmp.nl/knmp/knmp-vereniging/knmp-missie-en-visie)

Lidmaatschap bij de KNMP

Voor alle apothekers, jonge of aankomende apothekers is de KNMP dé vereniging die essentieel is bij invulling en uitvoering van het beroep. Wanneer je invloed wilt uitoefenen op je eigen toekomst, kun je daar aan bijdragen door een actieve rol binnen de KNMP te spelen en je stem te laten horen. Meld je daarom aan als lid van de KNMP; de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Als (bio-)farmacie student kan je een student lidmaatschap nemen bij de KNMP. Het student lidmaatschap kost €39,50 per jaar! Dit lidmaatschap brengt vele voordelen met zich mee:

  • Je ontvangt wekelijks het Pharmaceutisch Weekblad (PW)
  • Je kan deelnemen aan de districtsledenbijeenkomsten (geaccrediteerd)
  • Je krijgt korting op het KNMP voor- en najaarscongres (geaccrediteerd).

Voor meer informatie over het lidmaatschap bij de KNMP klik hier. (https://www.knmp.nl/knmp/lidmaatschap)

Voor contact met de KNMP kan je mailen naar: communicatie@knmp.nl