Prof. Dr. Schobben

(1947)
Erelid sinds: 2003

Prof. Dr. Schobben studeerde Farmacie aan de Universiteit Utrecht van 1966 tot 1975. In het jaar 1971-1972 was hij praeses van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”. In het jaar 1972-1973 was hij voorzitter van de A.N.P.S.V. Ook zijn vrouw, die eigenaar is van een apotheek in Soest, nam plaats in dit bestuur. In 1979 is Prof. Dr. Schobben gepromoveerd op het gebied van therapie en kinetiek van epilepsie.

Sinds 1998 is hij als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht, disciplinegroep Klinische Epidemiologie en Farmacotherapie. Sinds 1982 is Prof. Dr. Schobben ziekenhuisapotheker in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 1985 nam hij voor een periode van drie jaar zitting in het bestuur van de NVZA, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers. Tevens is hij sinds 1988 lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bij Koninklijke benoeming en sinds 1995 is hij ook vice-voorzitter van het CBG. Prof. Dr. Schobben is benaderd door het bestuur der A.N.P.S.V. ’02-‘03 en is tijdens het Eeuwfeestcongres geïnstalleerd als erelid. De vereniging heeft Prof. Dr. Schobben al vaak benaderd voor advies, hier stond hij altijd voor klaar.