”Pharmaciae Sacrum”

www.psgroningen.nl

De Groningse Farmaceutische Studenten Vereniging “Pharmaciae Sacrum” (geregeld afgekort tot P.S.) is opgericht in 1881 en is de Groningse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studentenvereniging. P.S. is qua leeftijd de oudste van de drie afdelingen.

lees meer over Pharmaciae Sacrum

„Aesculapius”

www.aesculapius.nl

In 1885 is de Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”, opgericht als de studievereniging voor de studenten Farmacie in Leiden. Daarmee is het de oudste studievereniging van Leiden. Na het opheffen van de opleiding Farmacie in 1985 werd „Aesculapius” de studievereniging voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen. Sinds 2016 is er weer een Master Farmacie in Leiden en daarmee is „Aesculapius” wederom de studievereniging voor Farmacie studenten. In de afgelopen jaren is de Vereeniging flink gegroeid en zij zal in de toekomst nog verder leven, groeien en bloeien. Ondanks die toename is de hechte band tussen de leeden gebleven en enorm uitgebreid.

Lees meer over „Aesculapius”

”Unitas Pharmaceuticorum”

www.upsv.nl

De Utrechtse Pharmaceutische Studenten Vereniging “Unitas Pharmaceuticorum” (vaak afgekort tot U.P.) is opgericht in 1894 en is de Utrechtse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging. U.P. is qua ledenaantallen de grootste van de drie afdelingen.

lees meer over Unitas Pharmaceuticorum

Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit

https://www.vcsvu.nl/home

De Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit, kortweg VCSVU, is een Amsterdamse studievereniging welke de belangen behartigt van de studenten Farmaceutische Wetenschappen (FAR), Drug Discovery and Safety (DDS).  De vereniging is de Amsterdamse afdeling van de K.N.P.S.V.

lees meer over Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit