EPSA

European Pharmaceutical Students’ Association – EPSA

EPSA is de Europese overkoepelende organisatie van farmaceutische studentenverenigingen. Als lid van de K.N.P.S.V. kun je bij de EPSA actief worden op Europees niveau, bijvoorbeeld door lid te worden van een van de Departments. Je kunt ook meehelpen om in Nederland een project te implementeren dat in verschillende Europese landen wordt uitgevoerd.
Hiernaast kun je deelnemen aan verschillende activiteiten van EPSA, namelijk het EPSA Annual Congress in april, de Autumn Assembly in oktober, EPSA Summer University in de zomer en het TWIN-programma (een uitwisselingsproject voor groepen).
Via EPSA kun je in contact komen met studenten farmacie of farmaceutische wetenschappen uit heel Europa. Je kunt te weten komen hoe de studie in andere landen is georganiseerd en studenten leren kennen voor als je bijvoorbeeld voor je studie een tijdje naar een ander Europees land gaat.
Meer informatie over EPSA vind je hieronder. Je kunt ook een kijkje nemen op de EPSA-website: www.epsa-online.org.

Meer over EPSA

IPSF

International Pharmaceutical Students’ Federation – IPSF

Algemeen
De International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) is in 1949 in Londen opgericht door acht farmaceutische studentenverenigingen, waarvan Nederland er één was. De federatie representeert nu ongeveer 500.000 farmaciestudenten en is actief in ruim 100 landen wereldwijd. IPSF is een non-governmental, non-political, en non-religious organisatie met als doel het promoten van de verbetering van de volksgezondheid door middel van het verschaffen van informatie, educatie en een reeks publicaties en professionele activiteiten. Daarnaast promoot het ook de internationale samenwerking tussen de farmaciestudenten. Students today, pharmacists tomorrow.

Meer over IPSF

SEP

Students Exchange Programme – SEP

Algemeen
Het Student Exchange Programme (SEP) is een mobility programma van IPSF waarbij farmacie studenten de mogelijkheid wordt geboden om een kijkje te nemen in de farmacie over de grens. Het programma kan in verschillende sectoren van de farmacie plaatsvinden, zoals in een openbare apotheek of ziekenhuisapotheek, in de industrie of het onderzoek.

Het SEP vindt meestal plaats in de zomermaanden gedurende een periode van 2 weken tot 3 maanden. Tijdens het SEP maak je kennis met de farmacie in één van de bijna 88 deelnemende landen. Vaak worden er ook sociale en culturele activiteiten georganiseerd door en voor de studenten, zodat er een kans is om mede (bio-)farmaciestudenten te leren kennen en om de stad te ontdekken.

Meer over SEP

Het Individual Mobility Project (IMP)

Het IMP is een stage programma van de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA). Begin 2013 heeft de K.N.P.S.V. het IMP opgestart in Nederland. Tot nu toe nemen 22 Europese landen deel aan het project. Het idee achter het IMP is het vormen van de schakel tussen talentvolle, gemotiveerde (bio)farmaciestudenten en vooraanstaande farmaceutische bedrijven. Het kan namelijk voor studenten lastig zijn om een (internationale) stageplek te vinden en andersom kan het voor bedrijven lastig zijn om in contact te komen met een kwalitatief hoogwaardige stagiair.

Meer over het IMP

Internationale Commissie

De internationale commissie van de K.N.P.S.V. organiseert verschillende activiteiten, waaronder de internationale avonden en de TWIN. Hieronder worden deze twee beschreven.

Meer over de Internationale Commissie