EPSA Annual Reception

De Annual Reception van EPSA wordt in het voorjaar georganiseerd met als doel de projecten en werkzaamheden van EPSA voor te stellen aan de ereleden, partners en sponsors van EPSA.