Permanente Commissies

In de permanente commissies zitten bestuursleden en/of oud-bestuursleden. De K.N.P.S.V. kent vijf permanente commissies.

Reglementen Commissie

Archief Commissie

Financiële Commissie

IPSF Office Hulpcommissie

Internet Commissie