Stipendiafonds

Het Stipendiafonds van het KNMP verleent 3 keer per jaar – in februari, juli en oktober – een bijdrage aan studenten Farmacie en Biofarmacie. Deze bijdrage is bedoeld voor een studiereis om onderzoek te verrichten in het buitenland. Jaarlijks is daarvoor maximaal € 20.000,- beschikbaar.

De studiereis moet bijdragen aan uw wetenschappelijke vorming en aan de Nederlandse samenleving en wetenschap.

Uw aanvraag dient door ons te zijn beoordeeld vóór de datum waarop uw beoogd onderzoek aanvangt. Het Curatorium beoordeelt de aanvragen 3 keer per jaar: in februari, juli en oktober. De sluitingsdatum ligt op de eerste dag van deze maanden. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in de eerstvolgende vergadering behandeld. De beslissing zullen wij u zo spoedig mogelijk na de vergadering laten weten. De aanvrager moet kandidaat-lid zijn van de KNMP.

Vraag hier de subsidie aan

Benodigde documenten

Controleer of u alle benodigde informatie heeft voordat u uw aanmelding opstuurt.

 • Gegevens aanvrager
 • Onderwerp studiereis
 • Bestemming, startdatum en duur studiereis
 • Verantwoordelijk docent Nederland
 • Verantwoordelijk docent buitenland
 • Verklaring niet betaalde onderzoeksplaats
 • Toestemming Subfaculteit
 • Instemming ontvangend instituut
 • Aanbeveling van 2 Nederlandse docenten
 • Bewijs kandidaat-lidmaatschap van KNMP

Curatorium

Het Curatorium bestaat uit:

 • Dr. M. Teichert, Wetenschappelijk Adviseur en Associate Professor Farmaceutisch Praktijkonderzoek, KNMP
 • Prof. dr. M.L. Bouvy, hoogleraar Farmacie, Universiteit Utrecht
 • Sijtze Blaauw, secretaris der KNMP
 • De Commissaris Algemene Zaken der K.N.P.S.V.

Regelement Stipendiafonds

Download hier de regelementen