Stipendiafonds

Het Stipendiafonds van het KNMP verleent 3 keer per jaar – in februari, juli en oktober – een bijdrage aan masterstudenten Farmacie. Deze bijdrage is bedoeld voor een studiereis om onderzoek te verrichten in het buitenland. Je kan een zware of een lichte aanvraag indienen.
Meer informatie vind je hier.

De studiereis moet bijdragen aan uw wetenschappelijke vorming en aan de Nederlandse samenleving en wetenschap.

Uw aanvraag dient door ons te zijn beoordeeld vóór de datum waarop uw beoogd onderzoek aanvangt. Het Curatorium beoordeelt de aanvragen 3 keer per jaar: in februari, juli en oktober. Let op: de deadlines voor aanvragen zijn 1 februari, 1 juli, 1 oktober. Je moet een aanvraag indienen voordatj je op reis gaat! Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in de eerstvolgende vergadering behandeld. De beslissing zullen wij u zo spoedig mogelijk na de vergadering laten weten. De aanvrager moet kandidaat-lid zijn van de KNMP.

Vraag hier de subsidie aan

Curatorium

Het Curatorium bestaat uit:

  • Prof. dr. M.L. Bouvy, hoogleraar Farmacie, Universiteit Utrecht
  • Dr. M. Teichert, Wetenschappelijk Adviseur en Associate Professor Farmaceutisch Praktijkonderzoek, KNMP
  • Secretaris der KNMP
  • De Commissaris Algemene Zaken der K.N.P.S.V.

Regelement Stipendiafonds

Download hier de regelementen