Het 122e bestuur der K.N.P.S.V.

Voorzitter
Anne-Maartje Dolmans
voorzitter@knpsv.nl

Secretaris
Isis Borst
secretaris@knpsv.nl

Penningmeester
Sven Martens
penningmeester@knpsv.nl

Commissaris Buitenland
Lieke van Megen
commissarisbuitenland@knpsv.nl

Commissaris Algemene Zaken
Anton Klaassen
algemenezaken@knpsv.nl

Vaandeldrager
Jason Lin

Beleidsnota 121e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Als 121e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument, het Vijfjarenplan en het convenant voor het beleid in het verenigingsjaar 2023-2024. Daarnaast hebben wij hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Professioneel’ en ‘Internationaal’.

Algemeen 

Om meer persoonlijk contact met de leden te bewerkstelligen, gaan wij de K.N.P.S.V. on tour organiseren. Dit houdt in dat we eens per kwartaal bij de vier afdelingen op de universiteit zullen komen werken. De tour zal via sociale media worden gepromoot.

Wij gaan een commissieflyer opstellen, waarin een kort en helder overzicht wordt verschaft per commissie van de taken, werklast en ervaring van oud-commissieleden. De flyer zal in het Engels en Nederlands beschikbaar worden gemaakt op de site. Daarbij wordt de flyer meegenomen naar introductieactiviteiten en commissiemarkten. Ook kan de flyer ingezet worden bij het vragen van nieuwe commissieleden, zodat ze gemakkelijk een beter beeld kunnen krijgen bij de commissie.

De K.N.P.S.V.-gids biedt een helder overzicht van verschillende facetten van de K.N.P.S.V. Om de informatievoorziening verder te verbeteren, gaan wij ten eerste de gids interactief maken. Er kan dan vanuit de gids doorgeklikt worden naar informatie over het desbetreffende onderwerp. Ten tweede willen we activiteiten toevoegen aan de gids. Ten slotte zullen we deze zichtbaarder op de site plaatsen.

Professioneel

Bij wederzijdse interesse, gaan wij een gezamenlijke activiteit organiseren met een landelijke organisatie voor geneeskundestudenten, zoals De Geneeskundestudent, IFMSA-NL of Stichting Student en Leefstijl. Op deze manier kunnen de leden van de K.N.P.S.V. in aanraking komen met andere kanten van het medische veld en eventueel toekomstige collega’s.

Wij gaan de plaatsing van de snuffelstages voor de industrie op ėėn dag organiseren als alternatief voor de plaatsing op individuele aanvraag. De reden hiervoor is dat de bedrijven bij voorkeur meerdere studenten tegelijk ontvangen. Wij streven ernaar minstens drie van deze dagen te organiseren. De data zullen wij aan het begin van het jaar met de bedrijven vaststellen, zodat deze ook in de agenda kunnen worden opgenomen. Er zal bij het kiezen van de data rekening worden gehouden met de tentamenperiodes. 

Internationaal

Wij zien een toenemende vertegenwoordiging van K.N.P.S.V.-leden bij internationale activiteiten. Wij willen inspelen op deze interesse door een internationale evenementen-werkgroep op te zetten, met als streefdoel 7 personen die hier in plaatsnemen. Het doel van de werkgroep is, ten eerste, verkennen of er een EPSA- of IPSF-evenement in Nederland georganiseerd kan worden. Ten tweede zal de werkgroep het evenement organiseren bij een positief advies.