Bestuur 2019-11-26T11:51:21+02:00

117e bestuur der K.N.P.S.V.

Voorzitter
Elvira den Hertog
voorzitter@knpsv.nl

Secretaris
Inge Flier
secretaris@knpsv.nl

Penningmeester
Ellen van der Meer
penningmeester@knpsv.nl

Commissaris Buitenland
Bram Wagner
commissarisbuitenland@knpsv.nl

Commissaris algemene zaken
Eline Tielen
algemenezaken@knpsv.nl

Beleidsnota van het 117e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Als 117e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het convenant en doelendocument voor het beleid in het jaar 2019-2020. Daarnaast hebben wij persoonlijke hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Internationaal’, ‘Financieel’ en ‘Maatschappelijk’.

Algemeen       

Wij zetten de werkzaamheden omtrent het (her)archiveren en het digitaliseren van het archief voort. Wij trekken twaalf dagen uit voor het ordenen van zowel het digitale als het analoge archief.

Dit jaar gaan wij meer gebruik maken van minimaal vier video’s voor de promotie van activiteiten, beroepsverenigingen, EPSA en IPSF. Dit zal geplaatst worden op Instagram of Facebook. Hierbij zullen wij het aantal keer bekeken en de betrokkenheid vergelijken met berichten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van videomateriaal. Als blijkt dat het gebruik van videomateriaal tot een groter bereik en een hoger aantal reacties leidt, zal deze werkwijze opgenomen worden in de al bestaande promotierichtlijnen.

Wij gaan de sportdag van de K.N.P.S.V. in Amsterdam organiseren. Aansluitend zal er een borrel in Amsterdam plaatsvinden waarbij de afdelingen de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) beter kunnen leren kennen.

Internationaal

Om de TWIN financieel haalbaar te houden gaan wij kijken naar de mogelijkheden om de K.N.P.S.V.-bijdrage voor de TWIN te verhogen. Dit zal samen met de Financiële Commissie geëvalueerd worden.

Wij gaan een IPSF-werkgroep, bestaande uit acht personen, installeren met als doel het IPSF World Congress in 2023 naar Nederland te halen.

Financieel

Wij gaan een workshop acquisitie organiseren voor de penningmeesters van alle commissies. Deze workshop zal ervoor zorgen dat de penningmeesters beter weten hoe acquisitie aangepakt moet worden. Direct na de workshop zal deze worden geëvalueerd door de deelnemende penningmeesters.

Er zal een tussentijdse evaluatie over de financiële situatie van elke commissie plaatsvinden. Dit zal gebeuren met een afvaardiging van het bestuur en de penningmeester(s) van de desbetreffende commissie. Het moment van deze tussentijdse evaluatie is afhankelijk van de commissie, omdat de commissies op verschillende momenten beginnen met de acquisitie.

Maatschappelijk

Wij gaan de mogelijkheid om een benefietcommissie te doen bij de K.N.P.S.V. actief promoten. Dit gaan we doen door middel van Facebook, Instagram en mond-tot-mond reclame. Als er interesse wordt getoond voor deze commissie zullen wij helpen met het vormen van een complete commissie en deze installeren.

Wij gaan een maatschappelijk project implementeren binnen de K.N.P.S.V. Er wordt hierbij gekeken naar het faciliteren van ontwikkelingswerk in het buitenland voor studenten in samenwerkingsverband met een derde partij.

Wij gaan een brainbox organiseren waarbij studenten uit de verschillende steden een oplossing voor een actueel probleem binnen de (bio-)farmacie gaan uitwerken en bespreken met een beroepsvereniging. Afhankelijk van het project en de opdrachtgever wordt de duur hiervan bepaald. Wanneer het project wordt afgesloten wordt deze ter plekke geëvalueerd.