Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers – NVZA

De NVZA, opgericht in 1929, is de wetenschappelijke vereniging voor apothekers werkzaam in het ziekenhuis.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) ondersteunt apothekers van het ziekenhuis in hun professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de (specialistische) farmaceutische zorg voor patiënten die een behandelrelatie hebben met hun ziekenhuis optimaal te laten verlopen.

De NVZA zet zich in om de specialistische farmaceutische zorg te optimaliseren vanuit een drieledige missie:

  • De apotheker van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de specialistische farmaceutische zorg van patiënten die een behandelrelatie hebben met de zorginstelling
  • De apotheker van het ziekenhuis zet voor patiënten zijn/haar deskundigheid in ten behoeve van veilige, effectieve en doelmatige behandeling met geneesmiddelen
  • De apotheker van het ziekenhuis werkt vanuit een transparante, professionele en efficiënt aangestuurde apotheek

Ze zijn een wetenschappelijke vereniging en stimuleren en bevorderen onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering. Ze zijn aangesloten bij de FMS (Federatie Medisch Specialisten) waarin ze met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten samenwerken om de specialistische zorg voor de patiënt in en vanuit de ziekenhuizen te optimaliseren. Ze werken nauw samen met de KNMP (de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie).

De NVZA waardeert en stimuleert de inbreng van jonge ziekenhuisapothekers, onder andere hiertoe hebben wij ook contact met de Vereniging van Apothekers in opleiding tot Ziekenhuisapotheker (jong NVZA). Voor meer informatie kunt u kijken op onze site, het Kennisplein waarmee wij informatie delen, www.nvza.nl.

Jong NVZA

Jong NVZA houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van de opleiding tot ziekenhuisapotheker en andere farmaceutische specialismen door te adviseren en mee te denken over ervaringen en verbeterpunten.

Jaarlijks organiseren ze verschillende activiteiten om de ervaringen tussen de juniorleden te bevorderen en kennis bij te brengen. Activiteiten die ze organiseren zijn onder andere softskilltrainingen, symposia, visiebijeenkomsten en excursies gecombineerd met sociale activiteiten.

Verder zetten ze zich in om de werkomstandigheden van alle juniorleden te bevorderen.

Voor meer informatie over de jong NVZA klik je hier en mailen kan naar secretaris@jongnvza.nl

Voorzitter: Gerard Hugenholtz

Secretaris: Bas van Vlijmen

Penningmeester: Claartje Samson-Corbeij

Algemeen lid: Jan Dietert Brugma

Algemeen lid: Isabel Hidalgo

Algemeen lid: Marleen Kemper

Algemeen lid: Oscar Breukels