Tijdens de Januari AV 2022 is er een voorstel gedaan om het punt leden met schulden toe te voegen aan Protocol Inschrijfbeleid en Gedrag. Dit voorstel is aangenomen.