Activiteitenfonds

Richtlijnen Activiteitenfonds K.N.P.S.V.

Dit fonds kan door commissies, leden of het bestuur aangeschreven worden, om een activiteit op te zetten die vernieuwend is of voor toevoeging op een bestaande activiteit.

Indienen aanvraag
De aanvraag dient schriftelijk te worden voorgelegd aan het bestuur, door een mail te sturen naar penningmeester@knpsv.nl. Het bestuur zal samen met de Reglementen Commissie en de Financiële Commissie een besluit nemen.

Aanvraag
Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de (bestaande) activiteit dient de aanvraag ingediend te zijn. De aanvraag zal op de volgende punten beoordeeld worden:
– bij voorkeur is de aanvraag vernieuwend of heeft toegevoegde waarde op een bestaande activiteit
– de aanvraag dient onderbouwd en doordacht te zijn
– als er na afrekening van de activiteit een positief saldo behaald te zijn, dient dit terug te vloeien naar het fonds
– het aantal leden dat aan de activiteit deel kan nemen

Beoordeling aanvraag
 De Regelementen Commissie en de Financiële Commissie beslissen samen met het bestuur over de aanvraag. De Reglementen Commissie en de Financiële Commissie krijgen elk twee stemmen, het bestuur zal met één stem vertegenwoordigd zijn. Op bovenstaande punten zal een besluit genomen worden, dat toekennend, afwijzend, of aanhoudend kan zijn. Deze laatste optie houdt in dat het bestuur, de Reglementen Commissie en de Financiële Commissie de aanvraag graag meer onderbouwd zouden zien. De Reglementen Commissie en de Financiële Commissie krijgen 10 werkdagen de tijd om een besluit te nemen. Drie weken na de aanvraag moet er een besluit zijn genomen over de aanvraag en dient dit besluit ook met de aanvragers gecommuniceerd te worden.

Indien de aanvragers het niet met het besluit eens zijn, kan er eenmalig beroep ingediend worden en zal er opnieuw een besluit genomen worden.

Wil je meer informatie of voorbeelden van een aanvraag mail dan naar bestuur@knpsv.nl