L.P.S.V. „Aesculapius”

www.aesculapius.nl

In 1885 is de Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”, kortweg „Aesculapius”, opgericht als de studievereniging voor de studenten Farmacie. Na het opheffen van de opleiding Farmacie in Leiden in 1985 werd „Aesculapius” de studievereniging voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen. Sinds 2016 verwelkomen wij opnieuw studenten Farmacie in Leiden met onze nieuwe master Farmacie. Dat betekent dat wij nog steeds de oudste van Leiden zijn en onze oude studie in een nieuw jasje hebben gegoten. Deze master vindt plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum. In de afgelopen jaren is de Vereeniging flink gegroeid en zij zal in de toekomst nog veel verder leven, groeien en bloeien. Ondanks die toename is de hechte band tussen de leeden gebleven en enorm uitgebreid.
De Vereeniging zet zich in om de belangen van alle studenten te behartigen en om naast de studie een breder zicht te krijgen op de farmaceutische wereld. Zo worden er jaarlijks diverse lezingen en symposia georganiseerd en worden er excursies verzorgd naar farmaceutische bedrijven. Daarnaast zijn er ook de maandelijkse Derde Dinsdag Borrels (DDB’s) in Café ‘De Kroeg’, een eerstejaars- en „Aesculapius” weekend, themafeestjes, een jaarlijkse almanak, een Vereenigingsblad, de feestelijke viering van de Dies Natalis en natuurlijk de buitenland excursie (BUEX)! Als laatste steunen wij ook ieder jaar een goed doel. De vele commissies die de Vereeniging rijk is zetten zich ieder jaar enorm in om deze activiteiten te organiseren.

„Aesculapius” is niet alleen lid van de K.N.P.S.V., maar ook van onder andere de Koninklijke Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Pharmacie (KNMP), waardoor Aesculapen naar belangrijke activiteiten zoals het KNMP-congres kunnen. „Aesculapius” is tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV).

Hiermee is „Aesculapius” een gezellige vereniging waar de leeden altijd welkom zijn. 136 jaar bestaansrecht; dat is iets om trots op te mogen zijn!

„Aesculapius” lied:

Wij Aesculapen hier in Leiden
Studeren samen BFW
Zullen elkander zeker steunen
Want die studie valt niet mee

Wij blijven vrienden voor het leven
En delen liefde, leed en lol
Zullen alles er voor geven
Schenk voor het proosten nog eens vol (proost!)

Wij allen Bio-pharmaceuten
Van die goede sleutelstad
Worden door ons „Aesculapius”
In een sterke band omvat

Hij leert ons allen flink studeren
Maar ook fuiven op zijn tijd
Die twee dingen combineren
Dat is heus geen kleinigheid!

Ja, wij collega’s van de toekomst
Kunnen van een ding op aan:
Die Aesculapenband in Leiden
Zal altijd blijven bestaan
Vivat, Crescat, Floreat „Aesculapius”!

Het 138e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius”

Milaculous

praeses – Mila Bussing
ab-actis – Ingeborg Blom
quaestor – Madelief Den Toonder
assessor I – Timo Fleischer
assessor II – Vincent Balk

vaendrigh – IJsbrand Eggen