De K.N.P.S.V.

De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) is een landelijke studievereniging in Nederland die de belangen behartigt van studenten in de farmacie. De vereniging werd opgericht op 22 mei 1903 in de stad Leiden als Algemene Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (A.N.P.S.V.). In 2003 werd ter gelegenheid van het eeuwfeest het predicaat Koninklijk aan de vereniging verleend, waarna de vereniging haar naam heeft veranderd in “Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging”. De K.N.P.S.V. is de overkoepelende vereniging van de vier (bio-)farmaceutische studieverenigingen in Nederland. Iedere student die lid wordt van één van deze studieverenigingen wordt automatisch lid van de K.N.P.S.V. De verschillende verenigingen zijn:

G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, van farmacie uit Groningen
L.P.S.V. „Aesculapius”, van Bio-Farmaceutische Wetenschappen en farmacie uit Leiden
U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, van farmacie en College of Pharmaceutical Sciences uit Utrecht
Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit, van farmaceutische wetenschappen uit Amsterdam

De vereniging organiseert activiteiten voor haar leden, en onderhoudt contacten met faculteitsbesturen, beroepsorganisaties, groothandels, industrie en buitenlandse studenten. Jaarlijks terugkerende activiteiten omvatten een Sportdag, de dag van de farmaceutische industrie, de bacheloractiviteit, de internationale lezingen, de Twin en het K.N.P.S.V.congres tijdens het Hemelvaartsweekend, waarbij de bestuursoverdracht plaatsvindt. Snuffelstages kunnen via de vereniging ook geregeld worden. Het verenigingsblad is de “Folia Pharmaceutica”.

De doelstellingen en activiteiten van de vereniging zijn te vinden onder het kopje Vereniging en dan het kopje Algemeen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd mailen naar bestuur@knpsv.nl