Statuten en reglementen

Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de K.N.P.S.V. is de Algemene Vergadering (AV).

Om de statuten en reglementen in te zien dient u een mail te sturen naar secretaris@knpsv.nl waarna u het document opgestuurd krijgt. Uiteraard bent u vrij om hier vragen over te stellen via de mail of op de AV.