IPSF World Congress

Jaarlijks wordt er een IPSF congres georganiseerd waar de h.t. en de e.t. commissaris buitenland der K.N.P.S.V. naartoe gaan als Official Delegates en namens Nederland spreken tijdens de General Assembly (Algemene Vergadering). Naast deze twee personen gaan er elk jaar ook vele andere geïnteresseerde studenten mee, want dit tiendaagse congres is de ideale mogelijkheid om farmaciestudenten uit de hele wereld te leren kennen en te discussiëren over de studie, het
beroep, cultuurverschillen etc. Hoe groter de ‘Dutch Delegation’ hoe mooier!

Op zo’n congres vindt de General Assembly, algemene vergadering, plaats. Verder zijn er twee symposiadagen, workshops, de finale van het Patient Counselling Event en uiteraard een groot sociaal programma.