Snuffelstage

In de eerste jaren van het curriculum komt de student (bio-)farmacie nog maar weinig in aanraking met de praktijk. Om de studenten tegemoet te komen, heeft de K.N.P.S.V. de snuffelstage in het leven geroepen. Middels deze eendaagse stage kan een student al vroeg in aanraking komen met de dagelijkse werkzaamheden in een openbare apotheek, een ziekenhuisapotheek, een poliklinische apotheek en in de industrie. De snuffelstage in de openbare apotheek, de ziekenhuisapotheek, de poliklinische apotheek en in de industrie kun je het hele jaar door doen

Vele studenten hebben inmiddels al een snuffelstage gelopen en ook dit jaar is het weer mogelijk. De positieve reacties van zowel studenten als apothekers geven aan dat deze eendaagse stage zeer nuttig kan zijn bij het maken van beslissingen die je tijdens je studie moet nemen.

Ben je geïnteresseerd geraakt of wil je meer informatie? Schroom dan niet om mij te mailen (commissarisbuitenland@knpsv.nl). Opgeven kan door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Wanneer je geplaatst kan worden, zal ik contact met je opnemen.

Met vriendelijke groet,

Anne van de Loo,
h.t. commissaris buitenland

Klik hier om je in te schrijven voor een snuffelstage.

Hier een korte uitleg over de verschillende takken binnen de farmaceutische industrie. Je kunt je keuze in het aanmeldingsformulier invullen.

Quality Assurance (QA) houdt onder andere in:
Bij het op de markt brengen van een middel controleren of het voldoet aan alle regelgeving. Quality Assurance is een afdeling die zich bezighoudt met de kwaliteit van alles wat met het product te maken heeft (documenten, procedures, apparatuur, processen etc.).

Productie houdt onder andere in:
Je houdt je bezig met de productie van de geneesmiddelen. Er wordt gestreefd naar GMP (Good Manufacturing Practice) waarbij wordt gezorgd voor een optimaal productieproces: veiligheid, kwaliteit, kosten en kwantiteit moeten in balans zijn. Deze afdeling
heeft de taak om zo efficiënt mogelijk tegen een bepaalde kwaliteit te produceren. Machines aanschaffen die voor automatisering zorgen versnellen bijvoorbeeld het proces. Ook hoort het verpakken van het product bij de productie.

Kwaliteit houdt onder andere in:
Het uitvoeren van audits (interne controles) van het productieproces, vanaf het bestellen van de grondstoffen en goederen, tot de uitgifte van het verpakte product. Vervolgens wordt er gerapporteerd over wat er beter kan en hoe de kans op afwijkingen in het product zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden. Vanaf dat moment is het product dus goedgekeurd en mag het gebruikt worden voor verdere verwerking of het mag gebruikt worden door patiënten.

Research and Development houdt onder andere in:
Medewerkers van Research & Development houden zich bezig met onderzoek naar nieuwe moleculen (meestal chemici) en het ontwikkelen van productieprocessen, nieuwe formuleringen en toepassingen (apothekers en farmaceuten). Met behulp van analysetechnieken wordt gekeken of jouw middel wel goed gesynthetiseerd wordt. Vervolgens ontwerpen en controleren van toedieningsvormen.

Marketing houdt onder andere in:
Marktonderzoek doen, het ontwerpen van een campagne bij lancering van een product, ontwerpen van reclame, de merknaam van het middel en de lay-out van de verpakking. Het gaat dus om adverteren, een merk lanceren en een imago opbouwen. Verkoop is ook belangrijk: weten wat er in de markt speelt, waar behoefte aan is, marktanalyses maken. Het is belangrijk om een netwerk op te bouwen en daar beroep op te doen. Je moet de prijzen van je concurrenten goed kennen, deze markt is namelijk prijs gedreven.

Registratie houdt onder andere in:
Het samenstellen van een productdossier waarin een uitgebreide beschrijvingen van de bereiding van het middel staat. Ook staan hier alle Pharmacopeia testen die zijn uitgevoerd, en alle proeven die er in fase 1, 2, en 3 studies zijn gedaan. Dit moet aan de lokale overheid aangeboden worden, zodat deze het middel goedkeurt en het bedrijf het op de markt mag brengen. Je zorgt er dus voor dat er zo snel mogelijk kan worden bewezen dat het middel en het productieproces voldoen aan de strenge farmaceutische regelgeving. Juridische zaken zijn belangrijk in deze tak.

Farmaceutische ontwikkeling houdt onder andere in:
Ontwikkeling van een farmaceutisch product voor klinische studies in fase 2 tot aan verschijning op de markt. Je doet onderzoek met zowel formuleringswerkzaamheden als productiewerkzaamheden. Je ontwikkelt en maakt niet alleen geneesmiddelen, maar analyseert ze ook vaak nog zelf. Het ontwikkelen van de juiste toedieningsvorm voor een bepaald geneesmiddel hoort hier ook bij. Een nieuwe identiteit moet wel zo in het lichaam komen dat het de juiste werkzaamheid heeft.

Medical Manager houdt onder andere in:
Binnen een relatief klein farmaceutisch bedrijf is de Medical Manager verantwoordelijk voor zeer verschillende werkzaamheden. Hieronder vallen taken en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op wet- en regelgeving, Regulatory Affairs en vergoedingsdossiers, medisch/wetenschappelijke ondersteuning aan de sales- en marketing afdeling, vraagbaak voor medische professionals en patiënten die onze produkten gebruiken. Dit brengt met zich mee dat er veel externe contacten worden onderhouden met o.a. artsen, (ziekenhuis)apothekers, academische centra, overheidsinstanties, beroepsverenigingen.
Op de snuffelstagedag kan uitgebreid worden ingegaan op de verschillende werkzaamheden binnen een farmaceutisch bedrijf en de rol van een (bio)farmaceut als Medical Manager. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelf een opdracht te vervullen.