Donatie

Geachte heer/mevrouw,

Waarschijnlijk kunt u uw studententijd nog goed herinneren, waarbij de K.N.P.S.V. (voormalige A.N.P.S.V.) niet ontbrak. Met een combinatie van inspanning en ontspanning werd u klaargestoomd voor de ‘echte’ wereld. Er zijn echter maar weinigen die spijt hebben van deze ‘onbezorgde jaren’. De kans is groot dat de K.N.P.S.V. ook een rol heeft gespeeld in uw studentenleven.

U herinnert zich misschien nog wel een van de K.N.P.S.V. Congressen, onze Beroependag, Voorjaarsdag of heeft meegedaan aan het Student Exchange Programme!

U begrijpt dat wij onze activiteiten alleen kunnen neerzetten met de ondersteuning van derden, zoals onze donateurs. De K.N.P.S.V. waardeert het zeer dat haar donateurs nog steeds geïnteresseerd zijn in haar vele activiteiten.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u de K.N.P.S.V. dit jaar financieel wilt ondersteunen. Dit kunt u doen door uw donatie over te maken op rekeningnummer NL33 ABNA 0512 4893 78 ten name van KNPSV. Daarnaast is het ook mogelijk om een abonnement te nemen op de Folia Pharmaceutica. U kunt hiervoor contact opnemen via penningmeester@knpsv.nl.

Hartelijk dank,

Met vriendelijke groet,

Penningmeester der K.N.P.S.V.