Activiteiten der K.N.P.S.V.

De doelen die de K.N.P.S.V. nastreeft, worden middels het organiseren van activiteiten behaald. De K.N.P.S.V. zal altijd bij het nastreven van deze doelen, handelen in het belang van haar leden.

We hopen je op een van deze activiteiten te mogen begroeten!

De Bachelor activiteit is voor alle (bio-)farmaceutische bachelorstudenten. Het is een leuke dag uit, met vaak een leerzaam element. Op deze manier kunnen de bachelorstudenten uit verschillende steden op een laagdrempelige manier elkaar, maar ook de K.N.P.S.V., beter leren kennen.

Hoe ziet je toekomst er eigenlijk uit? Wat ga jij later doen? Wat zijn je drijfveren en wat vind je zelf leuk? Allemaal grote vragen die thuishoren in het studentenleven. Wij als commissie willen farmaciestudenten laten proeven hoe het zou kunnen zijn. Welke verscheidene takken zijn er eigenlijk in de (bio-)farmaceutische wereld en wat kan ik daarin bereiken? Kom er achter op de Beroependag in 2023!  Meld je met de volgende link aan: https://docs.google.com/forms/d/1345KP2y8KbBionbRYnzOnYyH0wD8goJ-L-E-Al-lexA/viewform?edit_requested=true

Door het goede contact van de K.N.P.S.V. met de verschillende beroepsverenigingen is het  mogelijk om een dag als de Beroependag te organiseren. Bij de opleiding farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen denkt men al gauw aan de meest voorkomende beroepen, zoals openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker en onderzoeker. Op de Beroependag wordt duidelijk dat er een zeer breed carrièreperspectief voor de (bio-)farmaceutische studenten is. Dit aspect komt weinig aan bod tijdens de verschillende opleidingen. De dag bestaat uit plenaire lezingen en ongeveer dertig workshops. Tijdens deze dag wordt een groot scala aan beroepen belicht. Weet je (nog) niet wat je wilt gaan doen en wil je je horizon verbreden? Of wil je je juist verdiepen in een bepaald vakgebied? Je kunt je aanmelden voor workshops die JIJ interessant vindt, zodat je de dag volledig op jouw toekomst kan inrichten. Om erachter te komen welke workshop echt bij jou past kan je naar het kopje beroependag bovenaan de website. Hier kan je alle workshops vinden en je opgeven.

De K.N.P.S.V. vindt het belangrijk dat studenten op een laagdrempelige manier in aanraking komen met de internationale verenigingen EPSA en IPSF. Daarom organiseert zij elk jaar een Internationale Avond of Lunchlezing, in zowel Groningen, Leiden als Utrecht. Tijdens deze voorlichting wordt verteld wat er allemaal mogelijk is op internationaal gebied gedurende de opleiding en daarna. Ook wordt er verteld op welke manieren studenten hierin actief kunnen worden. De congressen van EPSA en IPSF komen aan bod, er wordt verteld over de TWIN en een student komt vertellen over zijn/haar persoonlijke SEP/IMP ervaring.

Snuffelstage is een project van de K.N.P.S.V. waarbij studenten de mogelijkheid geboden wordt een kijkje te nemen op de mogelijk toekomstige werkvloer. De studenten kunnen interesse tonen om een dag mee te lopen in de openbare apotheek, de ziekenhuisapotheek, de poliklinische apotheek of bij de industrieapotheker. Deze ééndaagse stage wordt gerealiseerd met de hulp van de VJA, VAZA, NVPF, NIA en verschillende farmaceutische bedrijven.

In samenwerking met IPSF en EPSA worden respectievelijk het Student Exchange Programme (SEP) en het Individual Mobility Project (IMP) mogelijk gemaakt. Tijdens SEP krijgt de student de mogelijkheid om enkele weken of maanden stage te lopen in de openbare apotheek, ziekenhuisapotheek, universiteit of industrie in het buitenland. Door middel van deze stages kunnen studenten al in aanraking komen met apotheken en apothekers in de bachelorfase. IMP biedt masterstudenten en net afgestudeerden de mogelijkheid om 6 tot 12 maanden een (onderzoeks)stage bij een vooraanstaand bedrijf of instelling in Europa te lopen om waardevolle werkervaring op te doen.  

Het Congres der K.N.P.S.V. is het grootste evenement van de vereniging. Dit evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Dies Natalis van de K.N.P.S.V. Het congres heeft een uitgebreid educatief programma, maar staat ook in het teken van sociale activiteiten. De eerste dag van het congres vindt de Jaarvergadering van de K.N.P.S.V. plaats. Tijdens deze vergadering worden alle lopende zaken van de vereniging besproken en vindt de wissel van het bestuur der K.N.P.S.V. plaats. De dag erna is het symposium met verschillende sprekers. Ook is er tijdens het Congres een culturele en sportactiviteit en vindt de receptie plaats ter ere van de Dies Natalis van de K.N.P.S.V.

Het K.N.P.S.V.-weekend begint met de najaarse algemene vergadering (AV), waar alle zaken van de vereniging worden besproken. Hierna is een aansluitend feest. De volgende dag zal het weekend eindigen met de Functionarissen Activiteit (FuAc). De Functionarissen Activiteit is een leuke dag uit, georganiseerd door het bestuur, om de functionarissen te bedanken. Het weekend vindt over het algemeen plaats in de stad, waar het huidige bestuur gevestigd is.

Door het goede contact tussen de K.N.P.S.V. en de NIA is het mogelijk om de Dag van de Farmaceutische Industrie te organiseren met als doel om studenten op de hoogte te brengen van de beroepsmogelijkheden binnen de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie heeft veel te bieden voor studenten en dit komt vooral bij de opleiding farmacie tijdens de curricula weinig naar voren. De dag bestaat uit een plenaire lezing, verschillende workshops en er is de mogelijkheid om te speeddaten met industrie apothekers.

Het doel van het NK-Consultvoering is vooral van maatschappelijke aard. Vanwege de toenemende vraag en verwachting van de openbare apotheker als zorgverlener is het van belang dat de student hier goed in getraind wordt. Een goede medicatiebegeleiding is namelijk van essentieel belang voor een effectieve behandeling door de apotheker. De vaardigheid om een goed consult te kunnen voeren, komt soms nog te weinig naar voren in de opleiding. Daarom organiseert de K.N.P.S.V. het NK-Consultvoering, een wedstrijd in het voeren van patiëntgesprekken. Masterstudenten uit Groningen, Utrecht en Leiden kunnen deelnemen aan deze wedstrijd en komen zo oog in oog te staan met acteurs die een medische klacht hebben. De student moet zien te achterhalen wat het probleem is, de patiënt helpen en een goed advies geven.

Eens per jaar rond juni wordt door de sportcommissie het enige echte farmaceutisch hockeytoernooi georganiseerd. In dit toernooi strijden verschillende teams van onze afdelingen voor de winnaarstitel. Na het hockeyen wordt er ook avondeten en een borrel of feest georganiseerd.

 

Twee jaar geleden heeft voor het eerst een rondetafelgesprek plaatsgevonden. Het thema was ‘Het imago van de (bio-)farmaceut’. Aan tafel zaten verschillende professionals uit diverse gebieden binnen het farmaceutische werkveld die de discussie met elkaar aan gingen. Studenten konden hierop inhaken. Tijdens het gesprek bleek dat er vooral veel discussie was over de vraag of het imago goed of slecht is en hoe er aan het imago gesleuteld kan worden. De aanwezige studenten gaven achteraf aan dat deze activiteit een ontzettend goede toevoeging was aan de opleiding en aan het aanbod van K.N.P.S.V.-activiteiten, omdat je normaal niet de kans krijgt om een discussie te horen tussen zoveel verschillende professionals en ook bij te dragen aan de discussie. De avond zal aankomend studiejaar helaas niet worden georganiseerd.

Naast het farmaceutische hockeytoernooi wordt door de sportcommissie een sportdag georganiseerd. Deze dag bestaat uit een dag sporten en/of buiten zijn, de dag wordt afgesloten met een gezellige borrel met alle deelnemers.

De TWIN is een jaarlijkse uitwisseling tussen de K.N.P.S.V. en een andere Europese farmaceutische studievereniging. De TWIN bestaat uit twee weekenden, waarin beide landen bezocht worden. In beide weekenden staat integratie tussen studenten en vergelijking van onderwijs centraal. Dit gebeurt in de vorm van educatieve lezingen en een sociaal programma.

 

*Deze activiteiten worden eens in de twee jaar georganiseerd.