Prof. Dr. Raaijmakers

(1952)
Erelid sinds: 2012

Prof. dr. Raaijmakers was sinds 2012 erelid van de K.N.P.S.V. Hij begon als analist bij de vakgroep longziekten aan de Universiteit van Utrecht. Na het volgen van biologie en farmacologie in de avonduren is hij uiteindelijk ook aan deze universiteit gepromoveerd.

Naast zijn functie als hoogleraar bij het Utrecht Institute of Pharmaceutical Sciences (UIPS), was prof. Raaijmakers sinds 1988 ook werkzaam bij GlaxoSmithKline, dat behoort tot één van de grootste innovatieve, farmaceutische bedrijven ter wereld. Na zijn rollen als medisch directeur, directeur van de sectie science and business development en commercial director vervulde hij de functie van vice-president van External Scientific Collaberations. In deze functie was hij ambassadeur van de samenwerking tussen de farmaceutische industrie, de overheid en de universiteit. Tevens vervulde hij verschillende nevenfuncties bij Top Institute Pharma, de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame, ZonMW, de Franse Matwin Project Board en participeert in diverse Innovative Medicines Initiative (IMI-)projecten van de Europese Unie.

In 2016 is Prof. Raaijmakers bekroond tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.