Regeling Reiskostenvergoeding deelnemers K.N.P.S.V. activiteiten

De reiskosten, gemaakt door de deelnemers van een K.N.P.S.V.-activiteit, worden vergoed. Omtrent de vergoeding van reiskosten gelden de volgende voorwaarden:

  1. Vergoeding is mogelijk voor reiskosten die binnen Nederland gemaakt worden met het openbaar vervoer of de auto.
  2. Zowel de heenreis als de terugreis kan gedeclareerd worden, mits deze op de dag van de activiteit plaatsvinden.
  3. Er geldt een eigen bijdrage van € 4,50 voor gemaakte reiskosten van een deelnemer aan een K.N.P.S.V.-activiteit. Reiskosten die, los van het bezoeken van een activiteit van de K.N.P.S.V., gemaakt worden om een AV van de K.N.P.S.V. bij te wonen worden volledig vergoed. Reiskosten worden altijd als regel berekend volgens de laagste klasse.
  4. De kilometervergoeding voor reiskosten met de auto bedraagt € 0,19 per kilometer, met inachtneming van voorwaarde 3. Dit houdt in dat de kilometervergoeding nooit de kosten kan overschrijden die de inzittenden zouden hebben gemaakt indien zij met het openbaar vervoer zouden hebben gereisd.
  5. Alleen correct gedeclareerde reiskosten zullen vergoed worden. Een declaratie is correct indien deze binnen vier weken na het plaatsvinden van de activiteit bij de penningmeester van de K.N.P.S.V. gedaan wordt en de volgende informatie bevat:
   – Naam
   – IBAN nummer
   – Verantwoording van gedeclareerde reiskosten
  6. Als verantwoording voor gedeclareerde reiskosten met het openbaar vervoer worden de volgende vormen geaccepteerd:
   – Een duidelijke scan in pdf bestand van het papieren kaartje voor de bus/treinreis
   – Een persoonlijk transactieoverzicht van de gemaakte kosten van de OV-chipkaart, waarop datum en locaties te zien zijn. Een persoonlijk transactieoverzicht is, na het aanmaken van een account, op te vragen op www.ov-chipkaart.nl of bij Mijn NS.
  7. Als verantwoording voor gedeclareerde reiskosten met de auto moet de volgende informatie overlegd worden:
   – Vertrekpunt en aankomstpunt van de rit (voor het berekenen van de afstand)
   – Namen van de inzittenden waarvoor ook reiskostenvergoeding wordt gevraagd.
   – Type OV-kaart van de inzittenden waarvoor ook reiskostenvergoeding wordt gevraagd.
  8. Aan bovenstaande voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
  9. In geval van twijfel over de reiskostenvergoeding bepaalt de penningmeester van de K.N.P.S.V.