Geschreven door Fleur van Gelder

Op 15 maart 2017 was het tijd om ons naar de stembussen te bewegen waar gestemd werd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maanden zijn verstreken, maar op 10 oktober was de kogel door de kerk. De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie konden gezamenlijk met een meerderheid van (slechts) 76 zetels in de Tweede Kamer een regeerakkoord presenteren. Kabinet Rutte III is een feit. Maar wat staat er in het regeerakkoord over farmaceutische zorg? Wat betekent dit voor onze toekomst?

Het grootste probleem waar dit kabinet mee te maken krijgt, is dat Nederland vergrijst. Met deze vergrijzing komen zorgkosten. De zorgkosten zullen dermate oplopen, dat het moeilijk wordt voor de overheid om deze zorgkosten op te brengen. Ergens zal het geld vandaan moeten komen en dit is goed terug te zien in het regeerakkoord.

Zo worden preventie en gezondheidsbevordering genoemd in het akkoord. Een voorbeeld van preventie is dat er meer geld zal gaan naar de ontwikkeling van vaccins. De tabaksaccijns wordt wederom verhoogd en problematisch alcoholgebruik zal worden aangepakt. Maar ook preventieve zorg, zoals het gebruik van maagbeschermers bij NSAID’s, zal belangrijk worden. Preventie moet daarom een grotere rol krijgen bij medische opleidingen, wat wij misschien terug gaan zien in ons curriculum. Door meer geld te steken in preventie, hoopt het kabinet het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen. Dit zal ervoor zorgen dat er minder zorgkosten worden gemaakt.

Meer tweedelijnszorg zal naar eerstelijnszorg worden geschoven. Tweedelijns zorg is veel kostbaarder en het verschuiven naar de eerstelijn zorgt dus voor kostenbesparing. Wel zal de werkdruk toenemen in de eerstelijnszorg. Het geneesmiddelenvergoedingssysteem zal worden herberekend. De kosten voor genees- en hulpmiddelen moet omlaag om in de toekomst de kosten te drukken. Dit zal gedaan worden door een samenwerking aan te gaan met de Europese Unie, om geneesmiddelen zo goedkoop mogelijk in te kopen. Ook vindt het kabinet belangrijk dat er meer gerichte zorg moet komen, waar specifiek personalized medicine wordt genoemd.

Daarnaast zullen we merken dat de premie van de zorgverzekering stijgt. Een zorgverzekering gaat waarschijnlijk maximaal €250,- per maand kosten. Dit zal zo veel geld opleveren, dat het uiteindelijk mogelijk is om de stijging van de zorgkosten, zoals deze nu waarschijnlijk is, op te vangen. De grootste uitdaging de komende periode zal voornamelijk het gebruik van nieuwe, dure geneesmiddelen worden. Zijn deze geneesmiddelen in de toekomst nog wel toegankelijk?

Dan is er de laatste vraag. De lage BTW die wordt, bijvoorbeeld, gerekend voor kleding en voedingsmiddelen, maar ook voor geneesmiddelen. Zal de BTW van 6% worden verhoogd naar 9%?