Geschreven door Ceren Zwijnenburg

Van 31 oktober tot en met 5 november is een delegatie van zeven Nederlanders aanwezig geweest bij de EPSA Autumn Assembly in Brno, Tsjechië. Deze week bestaat uit verschillende educatieve activiteiten, zoals het symposium over de digitale revolutie in de zorg, verschillende workshops en EPSA trainingen. James en Ceren hebben, namens de K.N.P.S.V., Nederland vertegenwoordigd als Official Delegates (OD’s).

Official Delegates zijn voor, tijdens en na zo’n congres veel bezig met EPSA. Ongeveer een week voor het congres is er een Official Delegates vergadering, waarin uitgelegd wordt hoe een General Assembly in zijn werk gaat. OD’s mogen alleen spreken als ze het woord krijgen van de voorzitter van de vergadering, wanneer er geen OD’s aanwezig zijn verliest het land stemrecht voor dat deel van de GA en er zijn verschillende procedurele moties die worden ingediend tijdens discussies om deze vlotter te laten verlopen. Een voorbeeld hiervoor is motie 9.3. Hiermee wordt de discussie gesloten en overgegaan op de stemming.

Voor de GA moeten stukken worden gelezen ter voorbereiding. Dit zijn er erg veel: 44 documenten met in totaal 347 pagina’s. Een aardig boekwerk! Logisch, want waar een AV of ALV meestal één avond duurt, neemt de GA ongeveer 15 uur in beslag, verdeeld over vier dagen. De belangrijkste punten van deze GA waren het wel of niet royeren van Rusland en Italië, de verslagen van de EPSA-bestuursleden en coördinatoren, kiezen van de onderwerpen voor komende congressen, het verkiezen van een nieuwe Honorary Life Member (erelid) en het aftreden van de Immediate Past President (voorzitter van vorig bestuur).

Rusland en Italië werden bijna afgezet als lid, omdat ze te lang (resp. 4 en 3 jaar) geen lidmaatschapsgeld hebben betaald en niet bereikbaar zijn. Rusland had echter net weer contact opgenomen en interesse getoond in het behouden van het lidmaatschap. Omdat Rusland al 4 jaar geen lidmaatschapsgeld heeft betaald en Italië “maar” 3 jaar, is er besloten om Italië nog een jaar te geven en Rusland en Italië beide niet te royeren als lid. Het niet betaalde lidmaatschapsgeld blijft openstaan.

De verslagen van de EPSA-bestuursleden en coördinatoren zagen er over het algemeen goed uit! Het EPSA-bestuur functioneert goed, werkt samen en er zijn mooie projecten gaande. Zo wordt het Lifelong Learning Program hervormd: de nieuwe naam is LLeaP! Dit is een project waarbij studenten jaarlijks een certificaat krijgen met alle activiteiten, nationaal en internationaal, die ze hebben bijgewoond. Hiervoor moet de student de persoonlijke ontwikkeling, doorgemaakt tijdens de activiteit, evalueren via een formulier van EPSA. Met het certificaat geeft EPSA aan dat de student zich ontwikkeld heeft naast de studie.

De verschillende projecten in Brussel lopen ook erg goed. De European Affairs Coördinator, Dorothea Dalig, legt veel nieuwe contacten en vertegenwoordigt de stem van studenten bij het Europees Parlement. Verder werpt de samenwerking met de European Association for Hospital Pharmacists (EAHP) zijn vruchten af: er zijn op dit moment 22 internationale stageplaatsen in het ziekenhuis beschikbaar voor uitwisselingsstudenten. Ook hebben ze een abstract wedstrijd, waarbij de student met het beste abstract gratis naar het EAHP-congres kan!

Voor de aankomende congressen van EPSA heeft de GA nieuwe thema’s gekozen. Het kiezen gaat bij EPSA op een iets andere manier dan bij de K.N.P.S.V. De Reception Committee (RC) mag namelijk niet zelf bepalen wat het onderwerp wordt. Bij EPSA dragen de RC en het bestuur allebei een onderwerp aan. Hierna stemt de GA welk onderwerp het wordt. Voor de Autumn Assembly in Servië is dit geworden: The Story of Clinical Trials. Voor de Summer University in Turkije: Communication barriers between the pharmacist and patients.

Het nieuwe erelid, Honorary Life Member bij EPSA, is Sara Torgal. Zij heeft voor EPSA erg veel betekent, vooral op het gebied van de EPSA trainingen. Verder heeft ze haar laatste jaar bij EPSA de GA uitstekend geleid als Parliamentarian. Nog steeds is ze erg betrokken en helpt het EPSA-bestuur enorm.

De Immediate Past President was Catarina Nobre. Zij is deze GA gedechargeerd. In haar afscheidsspeech noemde ze o.a. de K.N.P.S.V. De K.N.P.S.V. heeft haar vanaf het begin van haar carrière bij EPSA gesteund en haar voor haar eerste functie binnen EPSA aangedragen tijdens de GA. Ze heeft dit erg gewaardeerd en is mede daardoor altijd betrokken gebleven bij de K.N.P.S.V.

Al met al was het een nuttige vergadering en zijn veel nieuwe ideeën aangedragen!