Geschreven door Anna Tichler

23 mei jl. is er een artikel verschenen in de Lancet over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg in verschillende landen (Lozano, 2018). Van 195 verschillende landen is de Healthcare Access and Quality (HAQ) Index bepaald op basis van de Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2016 (GBD 2016). Uit het onderzoek is gebleken dat IJsland, Noorwegen en Nederland het hoogste niveau van toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg hebben. De landen die laag scoorden, waren Centraal-Afrikaanse Republiek, Somalië en Guinee-Bissau.

Het is van belang dat alle bevolkingsgroepen toegang hebben tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Deze studie is uitgevoerd om te kijken of er over de periode van 1990-2016 wel of geen verbeteringen zijn opgetreden in de gezondheidszorg. Met de uitkomst kan gekeken worden naar toekomstige verbeteringen van de gezondheidszorg zodat ongelijkheden kunnen worden weggenomen.

De GBD biedt een hulpmiddel om het gezondheidsverlies te kwantificeren van verscheidene ziektes, verwondingen en risicofactoren. De GBD heeft data verzameld over vroegtijdige dood van meer dan 300 ziekten en verwondingen in 195 landen in de periode van 1990 tot 2016. In deze studie werd data van GBD gebruikt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bepalen. Op basis van 32 doodsoorzaken die voorkomen hadden kunnen worden door goede medische zorg, is de HAQ-index bepaald. Elk van de 195 beoordeelde landen en gebieden kreeg een score tussen 0-100.

De toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg is in de periode van 2000-2016 wereldwijd verbeterd. In 2000 was het wereldwijde gemiddelde van de HAQ-index 42,4. Deze index is gestegen naar 54,4 in 2016. Echter is het wel zo dat in sommige landen de verbetering erg langzaam gaat. De gezondheidszorg van deze landen ontwikkelt zich niet snel genoeg om te voldoen aan de zorgbehoefte van de populatie. Daarnaast zit er een groot verschil in de index tussen de hoogst en laagst scorende landen. IJsland heeft de hoogste index met 97,1 terwijl het laagst scorende land, Centraal-Afrikaanse Republiek, een index heeft van 18,6. Ondanks de gemiddelde verbetering van de gezondheidszorg, zijn er nog genoeg landen waarvan de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg verbeterd moet worden om aan de zorgbehoefte te voldoen.

Lozano, R., 2018. Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, 23 Mei.