Geschreven door Imke Bruns

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen huiverig over het inenten van hun kinderen. Eerder waren het vooral de streng gelovigen die dit niet deden vanuit geloofsovertuiging, maar tegenwoordig zijn er ook meer mensen gaan twijfelen over de veiligheid en werkzaamheid van de vaccinaties. Als er 95% of meer van de bevolking is gevaccineerd tegen een bepaalde ziekte, is de kans op besmettingen bijna 0. Op dit moment is de vaccinatiegraad in Nederland 92% (Fischinger, 2018).

Niet alleen in Nederland laten steeds minder mensen hun kinderen inenten, ook in de rest van Europa zorgt dit voor problemen. Deze verminderde vaccinatiegraad in Europa heeft in het afgelopen jaar gezorgd voor een mazelenuitbraak. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er ruim 41.000 mensen besmet. Dit is ruim acht keer zo veel als in 2006 (Minder vaccinaties, veel meer mazelen in Europa, 2018). Het virus kan worden voorkomen met een BMR-vaccinatie, maar er bestaat scepsis over het vaccin. Er wordt ten onrechte aangenomen dat het autisme kan veroorzaken. Uit onderzoek naar het verband tussen BMR-vaccinatie en autisme, is namelijk gebleken dat er geen enkel verband bestaat tussen het BMR-vaccin en het ontstaan van autisme (Hornig, 2008).

In verschillende Europese landen geldt al een vaccinatieplicht. Ook de VVD denkt hier aan wanneer de vaccinatiegraad nog verder zal dalen. Volgens het rapport van de adviseur van oud-minister Schippers stuit dit echter op bezwaren. Bij een vaccinatiedwang wordt namelijk inbreuk gepleegd op het recht van privacy en godsdienstvrijheid.

Om die reden komt D66 met een ander wetsvoorstel, waarin de ouders verplicht worden een vaccinatiebriefje te laten zien als de kinderopvang hierom vraagt. Willen of kunnen ze dit niet, dan mogen hun kinderen geweigerd worden. Als in de Wet op de Kinderopvang geregeld wordt dat kinderen zonder vaccinatiebriefje geweigerd mogen worden, dan zal de rechter de volksgezondheid zwaarder laten wegen dan het recht op privacy. Onderzoekers denken echter dat met goede voorlichting en gratis vaccinaties de vaccinatiegraad in het land hoog kan worden gehouden. Staatssecretaris Blokhuis komt namens het kabinet in het najaar met nieuwe plannen hiervoor (Fischinger, 2018).

Bronnen: