Van 21 tot en met 26 januari jongstleden vond de eHealthweek plaats.1 Digitale ondersteuning van patiënten doormiddel van het gebruik van technologie kent al veel toepassingen en de ontwikkeling van eHealth technologie is groeiende. Er zijn momenteel al veel digitale ondersteuningen beschikbaar voor patiënten waardoor zij makkelijker toegang krijgen tot zorg. Ook kunnen zij hierdoor meer inzicht krijgen in hun eigen gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn videocontact met zorgverleners, online doorgeven van bloedwaardes en het online bestellen van herhaalrecepten.2 3 eHealth biedt patiënten en zorgverleners veel mogelijkheden. Door verder onderzoek en ontwikkeling op het gebied van eHealth zal dit verder geïmplementeerd worden in patiëntzorg. eHealth is onderdeel van de toekomst en zowel de patiënt als de zorgverlener heeft hier baat bij.

Waar het gebruik van technologie voor studenten en zorgverleners vanzelfsprekend is, is dit niet zo bij elke bevolkingsgroep. Het is al langer bekend dat bij laaggeletterde patiënten met weinig gezondheidsvaardigheden vaak onjuist medicijngebruik wordt geconstateerd. 4 Mensen met een lagere opleiding leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid. 5 Laaggeletterde mensen hebben vaak ook moeite met begrijpen van mondelinge informatie. Vaak proberen zij dit te verbergen, iets wat mogelijk problemen oplevert met de groeiende aanwezigheid van eHealth in de zorg. “Als u thuis komt kunt u de QR-code scannen met uw smartphone om zo bij de benodigde informatie te komen, heeft u daar nog vragen over?” “… Nee, dank u wel.”

In de eerste instantie lijkt daarom eHealth en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden geen goed huwelijk. In werkelijkheid biedt eHealth juist perspectieven aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan beeld en geluid voor duidelijkere uitleg, voorleesfuncties en gedoseerde informatie met eenvoudige zinnen en woorden. Deze digitale ondersteuning wordt ontwikkeld in samenwerking met zogeheten Taalambassadeurs. Tijdens de kick-off van de eHealthweek georganiseerd door Werkgroep Zorg 2025 en Pharos vertelde Taalambassadeur Rien Brakele over zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van eHealth technologie. Rien is laaggeletterd en ondervond vaak moeilijkheden bij het begrijpen van informatie over zijn medicatie. Wanneer hij een bezoek bracht aan de huisarts nam hij het gesprek op om dit vervolgens thuis met zijn vrouw terug te kunnen luisteren. Hij is via een avondschool terechtgekomen bij het taalambassadeurschap en is zo in contact gekomen met ontwikkelaars van eHealthsoftware. Hij helpt bij het testen van digitale eHealth omgevingen als laaggeletterde. Zo helpt hij andere laaggeletterden en andere beperkt zorgvaardigen met de ontwikkeling van eHealth technologie op maat.6

Het is goed om in het achterhoofd te houden dat 29% van de Nederlandse bevolking beperkt zorgvaardig is. Er heerst een taboe op laaggeletterdheid. Veel patiënten durven hier niet voor uit te komen, met alle gevolgen van dien. Er is daarom ook een oproep om het begeleiden van mensen met beperkte zorgvaardigheid te implementeren in het curriculum. Tijdens de kick-off werden ideeën als consultvoering met laaggeletterden genoemd. Met het steeds algemener worden van eHealth in de zorg hoort een passende begeleiding voor elke bevolkingsgroep.

  1. https://ehealthweek.net/over-de-ehealthweek
  2. https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/ehealth.htm
  3. https://www.pharmapartners.nl/cases/e-health-wordt-de-nieuwe-maatschappelijke-standaard/
  4. Laaggeletterdheid in kaart, Stichting lezen en schrijven, 2014 (www.lezenenschrijven. nl)
  5. https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71885NED&D1=a&D2=a&D3=0,14&D4=a&D5=0&D6=1,l&HD=120206-1140&HDR=G2,G1,G5&STB=G4,T,G3
  6. Https://www.wz2025.nl/2019/01/24/werkgroep-zorg-2025-leer-ons-om-ehealth-voor-iedereen-toegankelijk-te-maken/