Afbeeldingsresultaat voor de anticonceptiepil

Geschreven door: Janine Nijhuis De anticonceptiepil is het gesprek van de dag. Er is eind 2018 een tekort ontstaan aan de combinatiepil Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg. Dit zorgt voor een groot probleem voor vele Nederlandse vrouwen. In Nederland slikken meer dan een miljoen vrouwen deze pil.1 De pil is al sinds augustus in minderde mate leverbaar. De oorzaak van het tekort wordt gelegd bij een lading pillen die is afgekeurd en vernietigd door de toezichthouder van Inspectie voor de Gezondheidszorg. De pillen zijn afgekeurd na productieproblemen in twee fabrieken. Deze pillen zouden worden gemaakt in landen als India, China en Turkije. 2

Doordat er productieproblemen zijn bij een fabrikant is de vraag bij de overige fabrikanten verhoogd. De voorraad raakt op omdat de fabrikanten deze grote vraag niet aan kunnen.  In een eerdere blog van de K.N.P.S.V.3. kwamen geneesmiddelentekorten al naar voren. In deze blog werd vermeld dat volgens de KNMP deze tekorten deels zijn ontstaan door het preferentiebeleid van de geneesmiddelen. Dit beleid zorgt ervoor dat een zorgverzekeraar maar een bepaald type geneesmiddel aanwijst. Hierdoor wordt de Nederlandse markt als onaantrekkelijk gezien voor de rest van de fabrikanten en is de levering beperkt. Hiernaast worden ook de voorraden klein gehouden omdat een grote voorraad onderhouden (te) veel geld kost. Als er dan een productieprobleem is, zorgt dit direct voor problemen voor de patiënten.4

Het tekort leverde veel problemen op bij de vrouwen die deze pil gebruiken. Vrouwen probeerden zelf naar oplossingen te zoeken. Een hiervan is het delen van pilstrippen die er wel waren. Op social media wordt rondgevraagd wie nog een strip heeft voor degene die er geen meer hebben. Op 16 november 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten dat er tussen november en december anticonceptiepillen uit het buitenland gehaald mogen worden.5 Hierdoor konden vrouwen toch de anticonceptiepil ophalen bij hun apotheek. Dit zorgde helaas wel voor pillen (uit Duitsland) die meer dan 10 euro per pilstrip kosten.

Op 30 november 2018 heeft de Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA), de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA), de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), de KNMP en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) een brief geschreven aan de minister voor Medische Zorg en Sport, meneer Bruins. In deze brief wordt de minister gevraagd om ervoor te zorgen dat de anticonceptiepil voor apothekers beschikbaar is en de verkrijgbaarheid van de anticonceptiepil op de Nederlandse markt veilig te stellen. Hiernaast wordt er gevraagd om een structurele oplossing voor het geneesmiddelentekort in Nederland. Vooral de rol van zorgverzekeraars moet hierbij kritisch bekeken worden.6 Minister Bruins geeft aan in zijn brief, ook geschreven op 30 november, dat leveringsproblemen zijn volle aandacht hebben en dat hij zich ervoor inzet om deze specifieke casus op te lossen en leveringsproblemen op te lossen. Hij geeft aan zich ervan bewust te zijn dat deze problemen extra inspanning veroorzaken voor apothekers om oplossingen te bieden aan de patiënten.

Het grote probleem rondom de pil blijk opgelost als we de nieuwskoppen mogen geloven. De groothandels zouden grote leveringen binnen krijgen en ervoor kunnen zorgen dat apotheken langzamerhand weer voorzien worden van de anticonceptiepil.  Volgens Farmco zou het tekort eind 2018 weer opgelost zijn.7 Hopelijk zorgen de inspanningen van de apothekers, belangenorganisaties en minister Bruins ervoor dat dit tekort niet vaker voor zal komen.

1: Stichting farmaceutische kerngetallen, maart 2018
2: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/06/anticonceptiepil-is-vrijwel-niet-meer-te-krijgen-a1615588
3: Blog van Inge ten Seldam op www.knpsv.nl, Geneesmiddelentekorten, wat nu? 23 maart 2018
4: https://www.apotheek.nl/themas/medicijntekorten#waarom-niet-beschikbaar
5: Brief van minsiter Bruins aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 30 november 2018 (https://www.knmp.nl/downloads/kamerbriefoverstandvanzakenleveringsproblemenanticonceptiepil.pdf)
6: Brief aan minister Bruins, Oproep om de anticonceptiepil veilig te stellen (https://www.knmp.nl/downloads/BriefaanMinisterBruinsinzaketekortanticonceptiepil30.11.2018.pdf)
7: https://farmanco.knmp.nl/geneesmiddel/1690-Ethinylestradiol-Levonorgestrel.html