Geschreven door Niek Metzlar

Laatst reisden Fleur en ik af naar Wageningen voor de KNMP BIO(By Invatation Only)-meeting. De KNMP is de beroepsorganisatie voor apothekers. Zij organiseren deze meeting om actieve leden te bedanken, maar ook om te discussiëren over actuele onderwerpen. Honderd apothekers kwamen samen om te discussiëren over de toekomst. Het onderwerp van de meeting was dan ook “iedere patiënt is anders, farmaceutische zorg op maat”.

Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP, opende de dag met een korte introductie over de laatste ontwikkelingen. Hij noemde hierbij dat er druk vergaderd wordt met Zilveren Kruis. Zilveren Kruis wil namelijk niet voor 3 maanden aan patiënten gaan leveren, maar voor een jaar. Dit zou volgens de KNMP een logistieke chaos tot gevolg hebben. Daarnaast komen patiënten met enorme voorraden te zitten. De onderhandelingen zijn in volle gang. Ook werd er veel gepraat over het regeerakkoord. Lees hierover de eerste blog op de site!

Het woord werd hierna gegeven aan de voorzitter van de patiëntenorganisatie Dianda Veldman. Zij vertelde het perspectief vanuit de patiënt op de apotheek. Vele vragen werden gesteld en er volgde een lange discussie of we de apotheek anders zouden moeten inrichten. Zouden er meer “doktersbezoeken” moeten plaatsvinden, een afspraak met een patiënt waarbij er de tijd genomen kan worden? Of verhoogt dit juist de laagdrempeligheid van de apotheek? Snel volgde er een presentatie van het RIVM waar Marieke Verschuuren en Marjolein Weda kwamen spreken over de stijgende zorgkosten. Door een grote toename van zorgkosten wordt het straks onmogelijk iedereen goede zorg te leveren. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat kunnen we in de geneesmiddelenzorg doen voor deze hoge kosten? Deze presentatie werd opgevolgd door Ella Kalsbeek, voorzitter van de landelijke huisartsen vereniging. De kijk van de huisarts op het vak en de rol van de apotheker werd behandeld. Hoe werkt de huisarts in de toekomst samen met de apotheker?

Josefien Kursten, directeur regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit, presenteerde hierna over de zorg van nu en de toekomst. De komende jaren zullen ze zich meer richten op vereenvoudiging, kwaliteit en transparantie van de zorg. De symposiumdag werd afgesloten door Gerben Klein Nulent (voorzitter KNMP) en Edwin Velzel (Velzel & Partners) met het Dynamo traject. Met een dubbele vergrijzingsgolf en een grote toename van polyfarmacie patiënten neemt de druk op de apotheker en de zorg toe. Dit maakt opschaling van de farmaceutische patiëntenzorg en gepaste bekostiging noodzakelijk. Voor een dergelijke verandering is een meerjarenperspectief nodig. Gerben Klein Nulent lichtte kort toe hoe dit hem bewoog de bestuurscommissie Dynamo in het leven te roepen. Edwin Velzel was gevraagd om te adviseren hoe deze beweging succesvol kan worden ingezet. Hij schetste het pad naar een verstevigde positie van de openbaar apotheker als eerstelijns zorgverlener.

Aan het einde van de dag werden er workshops georganiseerd op basis van het Dynamo traject. Wat betekent de geschetste richting voor de apotheker in de praktijk? Wat is er nodig om dit succesvol te laten zijn? Ik zat in een groepje met 5 apothekers en we kregen de opdracht om manieren te verzinnen om chronische patiënten vaker naar de apotheek te laten komen. Waarom is dit belangrijk? Hoe kan de apotheker hiervoor zorgen? De workshop werd afgesloten met een diner en aansluitend een borrel, waar Fleur en ik tot laat bij aanwezig waren.

Na een fijne overnachting in het hotel begon dag 2. Deze dag bestond uit verschillende lezingen en eindigde rond één uur. De eerste lezing werd gegeven door Jan Depoorter, Algemeen Secretaris Pharmaceutische Bond. Hij schetste de situatie in België over de huisapotheker en expliceerde de relatie tussen de chronische patiënt en zijn apotheker. Dit werd opgevolgd door Ron Herings, directeur stichting informatie voorziening voor zorg en onderzoek. Deze lezing ging over big data in de farmaceutische zorg. Deze dag werd afgesloten door onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Zijn presentatie zat vol met humor en complexe thema’s werden toegankelijk gemaakt. Hoe overleef je in een wereld vol onzekerheden? Met deze vraag in het achterhoofd kwam er een einde aan de KNMP-BIO-meeting. Het waren interessante dagen met erg veel leuke discussies. We hebben veel mensen ontmoet en we willen de KNMP bedanken voor de goede organisatie en dat Fleur en ik hier aanwezig mochten zijn.